משרד התחבורה והבטיחות בדרכים


חדשות

בתאריכים 24-25/9/15 (ימים חמישי ושישי)יהיה המוקד סגור בשל עבודות חשמל שמתבצעות באוניברסיטה
קורסי נהיגה נכונה (מונעת) ורענון
נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות (כולל).
להרשמה מקוונת
הרשמה ישירה ומהירה
באמצעות האינטרנט
לחץ כאן>>
נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות (כולל).
להרשמה מקוונת
הרשמה ישירה ומהירה
באמצעות האינטרנט
לחץ כאן>>
קורס לנהגים אשר חלפו 5 שנים מיום קבלת רישיון הנהיגה

להרשמה מקוונת
הרשמה ישירה ומהירה
באמצעות האינטרנט
לחץ כאן>>