הרשמה >> הרשמה לסמסטר אביב תשע"ד, 2014b
הרשמה
פתח דבר
תקופות הרשמה
הנחיות הרשמה
פניות בנושא הרשמה
שכר לימוד
אישורים
שינויים בהרשמה
טפסים

מערכת שאילתא

שאילתא – שירותים אינטראקטיביים לסטודנטים באמצעות תקשורת ואינטרנט.

מחויבותה של האוניברסיטה הפתוחה לפעול בהתמדה למען שיפור רמת השירות לסטודנטים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת הניבה, בין היתר, את שאילתא. המערכת נבנתה בטכנולוגיות מתקדמות, תוך שמירה על רמת אבטחה גבוהה, והיא מאפשרת לכל הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה להגיע למידע חיוני ומגוון, אישי וכללי, בכל עת, מכל מחשב המחובר לאינטרנט, מהבית או ממקום העבודה, ולבצע פעולות תוך שמירה על פרטיות. מאז הפעלתה מתרחב בהתמדה מעגל המשתמשים בשאילתא, והיצע השירותים במערכת הולך וגדל.

מערכת שאילתא היא מערכת אינטראקטיבית שבהפעלה קלה וידידותית מעניקה מידע יעיל ומקיף, מידע המקצר תהליכים וחוסך זמן רב. קישור למערכת שאילתא נמצא בדף הכניסה לאוֹפְּנֶט: http://www.openu.ac.il/ . סטודנט המעוניין להצטרף למערכת ימצא בדף הכניסה למערכת שאילתא קישור: "הצטרפות משתמש חדש". על הסטודנט להיכנס לדף ההצטרפות ולפעול בהתאם להוראות.
אפשר לנצל את המערכת למגוון שירותים: הרשמה לקורסים, לבחינות, משלוח מטלות מחשב, שליפת ציוני מטלות ובחינות, קבלת מידע עדכני על מפגשים, קריאת הודעות אישיות ומעקב אחר פניות אישיות.

זמינות של מידע עדכני, אישי וכללי: כל המידע הקיים במערכות האוניברסיטה, החל משלב ההרשמה דרך מעקב אחר מהלך הלימודים וההישגים ועד קבלת התואר, נגיש לכל סטודנט.

הרשמה לקורסים: באמצעות שאילתא ניתן להירשם לקורסים, לקבל מידע על משלוח חומר הלימוד, על לוח המפגשים, על צוות הקורס, על עמיתים לקורס ולקבוצת הלימוד, על שכר הלימוד והסדרי תשלומים ועוד.

מעקב אחר מהלך הלימודים: הסטודנטים יכולים לקבל מועדי בחינות גמר, לשלוח מטלותמחשב, להירשם לבחינה, לקבל ציוני בחינות ומטלות, לקבל סיכום מצב לימודים, להתוודע לזכויות בדיקנט הסטודנטים ועוד.

קיצור תהליכים וחיסכון ניכר בזמן: באמצעות המערכת ניתן לפנות לאוניברסיטה בבקשות לאישור שכר לימוד, לצילום מחברת בחינה לצרכים מיוחדים (למשל, ערעור על ציון). אפשר לשלוח מטלות מחשב ולראות את התוצאות הנכונות מיד עם פרסומן. המערכת מאפשרת מעקב אחר הטיפול בפניות. הנגישות המידית להודעות כלליות עבור כל הסטודנטים, להודעות אישיות, ולמידע עדכני על ציונים – כל אלה חוסכים זמן יקר של פניות ובירורים בטלפון.

מערכת מפ"ה (מערך פעילות האו"פ): המערכת מאפשרת לכל סטודנט לצפות בלוח זמנים המכיל את מרבית הפעילויות הלימודיות והאדמיניסטרטיביות הקשורות ללימודיו בפרט ולאוניברסיטה הפתוחה בכלל. לוח הזמנים הנו אישי ודינאמי. כל סטודנט רואה את הפעילויות הרלוונטיות לקורס/ים בהם הוא פעיל.