התקנת VPN

התקנה ל- Windows 98 / Windows ME

התקנה ל- Windows XP/2000

הגדרות ל - Windows Explorer