תכנית  אלף המלגות

תכנית "אלף המלגות"

אנו מקדמים בברכה את התעניינותך בלימודים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה (האו"פ). תכנית "אלף המלגות" נועדה לסייע לך להתגבר על הקושי בתשלום שכר לימוד בתחילת לימודיך. התכנית מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל, נזקקים כלכלית, שזהו להם הסמסטר הראשון באו"פ (זכאים להגיש גם סטודנטים מחדשי הרשמה שלמדו לפני 10 שנים ומעלה, עד שני קורסים) ואינה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני, לבעלי תואר ראשון, למי שמקבל מימון ללימודיו מגורם חיצוני כלשהו (ידידות טורונטו, קרן קמח, מימון מהמעסיק וכד') וללומדים קורסי אנגלית (רמות E - B). יודגש כי סטודנט אשר יממש את המלגה למימון קורס אנגלית (רמות E - B) יידרש להחזיר את סכום המלגה שקיבל.
סטודנט שיימצא זכאי על בסיס סוציו אקונומי יקבל מלגה לקורס אחד בסמסטר הראשון שלו ויהיה זכאי לפטור מדמי הרשמה מאוחרת.
מלגת המשך – סטודנט שייבחן באחד ממועדי א' של הקורס, יסיים אותו בהצלחה וירשם לסמסטר העוקב, יקבל מלגה נוספת. הסטודנט יירשם מכספו ויקבל את המלגה באופן אוטומטי כהחזר כספי לחשבון הבנק שלו, עד 4 חודשים מיום הבחינה. שים לב! מלגת ההמשך אינה כוללת פטור מדמי הרשמה מאוחרת.
אנו מקווים שבתום תהליך ההרשמה נראה אותך כחלק ממשפחת הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.

לנרשמים חדשים לסמסטר קיץ 2018ג:

הגשת בקשות עד לתאריך: 27 במאי 2018
תשובות צפויות להתקבל תוך חודש וחצי מיום ההגשה.

החל מסמסטר סתיו 2019א, ההגשה לתכנית אלף המלגות תעשה בצורה מקוונת בלבד!!
המערכת תיפתח להגשה בתחילת חודש יולי וניתן יהיה להגיש בקשות עד לתאריך 15.8.18.
פרטים מלאים ישלחו בהמשך.

 


על מנת שנוכל לטפל בבקשתך למלגה עליך לבצע הרשמה ראשונית (מילוי פרטים אישיים) לאוניברסיטה הפתוחה כפי שמצוין בשלב 1. הרשמה זו אינה מחייבת הרשמה לקורסים. שים לב! בשלב 5 תוכל להמשיך ולהירשם לקורסים או לצאת מהמערכת.

להלן 3 שלבים להרשמה ולהגשת הבקשה למלגה. הנחיות ופרטים נוספים בדף הנחיות לסטודנט.

בקשת מלגה

השלמת ההרשמה