ברכות לפרופ' אופיר מינץ-מנור
עם העלאתו לדרגת פרופסור חבר
במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות