ברכות לפרופ' יורם קלמן
עם העלאתו לדרגת פרופסור חבר
במחלקה לניהול וכלכלה