מדע הנתונים הוא ענף מרכזי ומתפתח כיום, אשר משתמש במאגרי נתונים גדולים וביכולת החישובית של המחשב. הוא מאפשר לדלות נתונים ממאגרים גדולים, ולהפיק מהם תובנות חדשות ביחס לארגון, שלא בהכרח עולות בשיטות מחקר סטנדרטיות. זאת, במטרה לזהות מגמות לא ידועות אשר מצטיירות מתוך הנתונים, להפיק מהן תובנות, ולהעביר מידע זה אל מקבלי ההחלטות כדי לסייע להם בקבלת החלטות מעשיות ויעילות.

המחלקה להערכה מבצעת עיבודי נתונים מתקדמים המבוססים על שיטות של למידת מכונה (machine learning), כמו מודלים של חיזוי, עצי החלטה, אנליזות הישרדות, ניתוחי אשכולות ועוד. מודלים אלה מבוססים על אלגוריתמים סטטיסטיים מורכבים המביאים בחשבון בו בזמן גורמים רבים ואינטראקציות רבות ביניהם.

בנוסף, המחלקה להערכה שואפת לסייע לאוניברסיטה לפתח מדדי מעקב וכלים המבוססים על שיטות מורכבות כדי לעצב תוכניות התערבות אפקטיביות ועוד.