המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות


המחלקה לניהול ולכלכלה

המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת


המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב


המחלקה למדעי הטבע והחיים

היחידה לאנגלית