פעילות מחקרית במחלקה לניהול ולכלכלה

המחלקה לכלכלה וניהול כוללת בתוכה חוקרים משלוש דיסציפלינות שונות: כלכלה, ניהול וחשבונאות. המחקרים המתבצעים במסגרת המחלקה, בכל אחד מהתחומים הללו, עוסקים בנושאים הבאים:

כלכלה

מחקריהם של הכלכלנים במחלקה עוסקים בכלכלה ציבורית ופוליטית, קשרים כלכליים בין-דוריים, מערכות פנסיה וביטוח לאומי, כלכלה פוליטית תורת הבחירה החברתית וקבלת החלטות קולקטיבית, תורת המשחקים ותיאוריה כלכלית, כלכלה יישומית, כלכלה התנהגותית, מימון, כלכלת ישראל וכלכלת אינפורמציה.

ניהול

תחום הניהול הוא הגדול ביותר מבחינת מספרם של חברי המחלקה העוסקים בו. המחקרים המתבצעים במחלקה עוסקים, בין היתר, בשיתוף עובדים ודמוקרטיה במקום העבודה, תרבות וניהול בין-לאומי, מחויבות ארגונית, מדיניות חברתית, חקר החקיקה בכנסת וקידום נשים בעבודה ובכלכלה, יחסי עבודה, קבלת החלטות, ניהול המחקר, הנהלה ופרויקטים, ארגונומיה והנדסת גורמי אנוש, התאמת היבטים פיסיולוגיים וקוגניטיביים בסביבת העבודה לאדם, התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש, מחויבות לארגון, מחקר השוואתי בין-לאומי של פרקטיקות בניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה בעידן של גלובליזציה, הפרטה ושקיעת יחסי העבודה הקיבוציים, מערכות מידע, כלכלת מידע, היבטים של ערך מידע בבלשנות חישובית, ניתוח ועיצוב מערכות מידע, מערכות מידע רפואיות, ממשקי אדם-מחשב חכמים והנדסת תוכנה.
ישנם חוקרים העוסקים במחקרים בתחום המימון ומינהל עסקים, בנושא תמריצים למשקיעים, בתחום ההתנהגותי נערכים מחקרים במימון התנהגותי, התנהגות ארגונית, תרבות ארגונית וסוציולוגיה ארגונית ביקורתית, אסתטיקה ארגונית ככלי שליטה על עובדים. היבטים התנהגותיים של משקיעים בנכסים מסוכנים וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות.
בתחום האסטרטגיה נערכים מחקרים בתחומי מערכות מידע אסטרטגיות, כלכלת מוצרי מידע, כישלונות עסקיים, אילמוד ארגוני ממשברים, דעיכה ארגונית, ניהול משברים, שינוי אסטרטגי ותעוקה פיננסית, פחיתה ארגונית וביצועים עסקיים.
כמו כן יש חוקרים העוסקים בחקר המתודולגיה של סקרים ויחסים אתניים וכן טכנולוגיות בהוראה.

חשבונאות

בתחום החשבונאות עוסקים מחקריהם של חברי המחלקה, בין היתר, בחשבונאות ניהולית והשבחת חברות, היבטים כלכליים וארגוניים של שילוב, השבחת חברות (value creation), צוותים וירטואליים (virtual teams) ומערכות מידע מבוססות סוכנים חכמים (Autonomuous agents).

שונות

נוסף על התחומים המפורטים לעיל, יש במחלקה כמה משפטנים העוסקים גם במחקר בתחומי המשפט השונים ובתחומים הנושקים למחקר המשפטי מדיסציפלינות אחרות, כגון: משפט וכלכלה (דיני עבודה, דיני חברות, זכות השביתה ויחסו של בית הדין לעבודה לזכות זו, חובת השימוע המוטלת על מעביד לפני פיטורי עובד, הגנה על זכויות עובדים במסגרת הבראת חברות), משפט וספרות, וכן בקשרים בין מאפיינים כלכליים וחברתיים של יישוב לבין עבריינות.