בחינת פטור ב"יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים"


הבחינה מיועדת לסטודנטים בעלי ידע מוקדם בשימוש מתקדם באקסל ובתכנות בשפת VBA הלומדים בתכניות בהן נדרש לימוד הקורס.

בחינת הפטור זהה לבחינת הגמר של הקורס. פרטים אודות הקורס ניתן למצוא כאן.

מבנה הבחינה:
חלק א: הגיליון האלקטרוני Excel
חלק ב: תכנות בשפת VBA

הבחינה מתקיימת באחד ממועדי א של בחינת הגמר ובמועד ב של הסמסטרים בהם נלמד הקורס.

מספר הפעמים בהן ניתן לגשת לבחינת הפטור מוגבל לשתי פעמים בלבד.
ההשתתפות בבחינה כרוכה בתשלום. לפרטים נוספים ראו טבלת תשלומים אחרים בפרק הרשמה