האוניברסיטה הפתוחה מציעה בחינת פטור מקורס

סטודנט שתכנית לימודיו דורשת עמידה בדרישות הקורס יישומי מחשב מתקדמים ושולט היטב בחומר הנלמד בקורס יוכל להשלים דרישה זו על ידי עמידה בבחינת פטור.

פירוט הדרישות בכל אחת מתכניות הלימודים ניתן למצוא באתר, בידיעון האקדמי.

עדכון על ביטול חובת יישומי המחשב בחלק מתכניות הלימוד במדעי החברה.

פרטים בקישור להלן:

/sheilta/120212-2.html

ניתן לגשת לבחינת הפטור פעמיים בלבד.

המלצה לניגשים לבחינת הפטור


מומלץ לגשת לבחינת הפטור מספיק זמן לפני סיום התואר כדי שבמקרה שלא תעברו את הבחינה בהצלחה, ותצטרכו ללמוד את הקורס, יהיה לכם מספיק זמן ללמוד את הקורס בלי שזה יעכב לכם את סיום התואר.

להלן פרטים על הבחינה, ונושאי הלימוד הנדרשים לבחינה .


בחינות הפטור מתבצעות בכתב (לא מול מחשב).


בחינות הפטור זהות לבחינות הקורס יישומי מחשב מתקדמים (20127) ומתקיימות באחד ממועדי א ובמועד ב בסמסטרים בהם נלמד הקורס.

סטודנט שנבחן ולא עמד בהצלחה בבחינת הפטור ביישומי המחשב,
יוכל להרשם לקורס יישומי מחשב מתקדמים בסמסטר העוקב ללא תשלום דמי טיפול ועלויות
בגין הרשמה מאוחרת, בתנאי שיירשם מיידית עם הפקת ההודעה על הציון
ולא יאוחר משבועיים.
כמו כן, במקביל להרשמה יש לשלוח בקשה בכתב למרכז ההרשמה
לקבלת הפטור מתשלום דמי טיפול ועלויות בגין ההרשמה המאוחרת.

ההרשמה לבחינה באמצעות שאילתא או פנייה למוקד הפניות 09-7782222

מידע בנושא תאריך אחרון להרשמה ובנושא ביטול ההרשמה לבחינה ניתן לקבל באמצעות שאילתא או באמצעות מוקד הפניות.

קובץ מצורףdoc נושאי הלימוד הנדרשים לבחינה כולל רשימת הפונקציות.

משקל רב יינתן לחלק העוסק בגיליון האלקטרוני EXCEL
נדרש לבצע חישובים באמצעות פונקציות מקוננות (פונקציה בתוך פונקציה).

בחינות לדוגמא:
קובץ מצורףdoc הסבר לגבי הבחינות לדוגמא
קובץ מצורףpdf בחינה מספר 1
קובץ מצורףxls בחינה מספר 1
קובץ מצורףpdf בחינה מספר 2
קובץ מצורףxls בחינה מספר 2
קובץ מצורףxls בחינה מספר 3
קובץ מצורףpdf בחינה מספר 4
קובץ מצורףxls בחינה מספר 4
 
ניתן ללמוד לבחינה מספרי הקורס (הוצאת אופוס):
1. אינטרנט יישומים וחיפוש מידע.
2. Excel 2010
הספרים נמצאים בספריית האו"פ ובחלק מהספריות במרכזי הלימוד.

ניתן ללמוד גם מכל ספר אחר המכיל את הנושאים הנדרשים לבחינה.
לא ניתן לקבל הרשאות כניסה לאיזורים אחרים באתר הקורס.

 

לא ניתן לערער על בחינת הפטור ולא ניתן לקבל צילום או סריקה של מחברת הבחינה.

פרטים ניתן לקבל במוקד הפניות.

לחיפוש מועד הבחינה הקרוב בקורס יישומי מחשב מתקדמים (20127)