בחינת פטור ב"יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים"


הבחינה מיועדת לסטודנטים בעלי ידע מוקדם בשימוש מתקדם באקסל ובתכנות בשפת VBA הלומדים בתכניות בהן נדרש לימוד הקורס.

הבחינה מתקיימת באחד ממועדי א של בחינת הגמר ובמועד ב של הסמסטרים בהם נלמד הקורס.

מספר הפעמים בהן ניתן לגשת לבחינת הפטור מוגבל לשתי פעמים בלבד.
ההשתתפות בבחינה כרוכה בתשלום. לפרטים נוספים ראו טבלת תשלומים אחרים בפרק הרשמה