לוח זמנים אקדמי תשע"ח

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ט 2019-2018

להדפסת לוח השנה לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019, לחצו כאן.

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלות מועדי ההרשמה.

סמסטר סתיו א2019

תחילת הסמסטר

אנגלית – יום ראשון ללימודים

חופשת חנוכה

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

14.10.2018

14.10.2018

3.12.2018

13.1.2019

18.1.2019

22.2.2019-20.1.2019

יום ראשון, ה' בחשוון תשע"ט

יום ראשון, ה' בחשוון תשע"ט

יום שני, כ"ה בכסלו תשע"ט

יום ראשון ז' בשבט תשע"ט

יום שישי, י"ב בשבט תשע"ט

מיום ראשון, י"ד בשבט עד יום שישי, י"ז באדר א' תשע"ט

סמסטר אביב ב2019

אנגלית – יום ראשון ללימודים

תחילת הסמסטר

תענית אסתר

חופשת פורים

חופשת פורים בירושלים

חופשת פסח

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

חופשת יום העצמאות

חופשת שבועות

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

המועד יפורסם בהמשך

24.2.2019

20.3.2019

21.3.2019

22.3.2019

26.4.2019-19.4.2019

1.5.2019

7.5.2019
 

8.5.2019
 

9.5.2019

9.6.2019

26.5.2019

14.6.2019

5.7.2019-16.6.2019

 

יום ראשון, י"ט באדר א' תשע"ט

יום רביעי, י"ג באדר ב' תשע"ט
(המפגשים יסתיימו בשעה 17:00)
יום חמישי, י"ד באדר ב' תשע"ט

יום שישי, ט"ו באדר ב' תשע"ט

מיום שישי, י"ד בניסן עד יום שישי כ"א בניסן תשע"ט

יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ט
(המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום שלישי, ב' באייר תשע"ט (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום רביעי, ג' באייר תשע"ט (לא יתקיימו מפגשים)

יום חמישי, ד' באייר תשע"ט

יום ראשון, ו' בסיוון תשע"ט

יום ראשון, כ"א באייר תשע"ט

יום שישי, י"א' בסיוון תשע"ט

מיום ראשון, י"ג בסיוון עד יום שישי, ב' בתמוז תשע"ט

סמסטר קיץ ג2019

אנגלית – יום ראשון ללימודים

תחילת הסמסטר

צום ט' באב

אנגלית – יום אחרון ללימודים

אנגלית אינטנסיבי – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

המועד יפורסם בהמשך

7.7.2019

11.8.2019  

11.9.2019

11.9.2018

6.9.2019

 

יום ראשון, ד' בתמוז תשע"ט

יום ראשון, י' באב תשע"ט

יום רביעי, י"א באלול תשע"ט

ום רביעי, י"א באלול תשע"ט

יום שישי, ו' באלול תשע"ט


קבלת קהל בחגים ומועדים

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 12:00

חנוכה

פורים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

3.12.2018

21.3.2019

8.5.2019

יום שני, כ"ה בכסלו תשע"ט

יום חמישי, י"ד באדר ב' תשע"ט

יום רביעי, ג' באייר תשע"ט

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 18:00
( רק במקומות שבהם מתקיימת, בדרך כלל, קבלת קהל אחרי 18:00‎)‏

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

1.5.2019

8.5.2019

יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ט

יום שלישי, ב' באייר תשע"ט

מועדים שבהם אין קבלת קהל

ערב ראש השנה

חופשת חגים מרוכזת

חופשת פסח

9.9.2018

1.10.2018-16.9.2018

26.4.2019-19.4.2019

יום ראשון, כ"ט באלול תשע"ח

מיום ראשון, ז' בתשרי עד יום שני כ"ב בתשרי תשע"ט

מיום שישי, י"ד בניסן עד יום שישי כ"א בניסן תשע"ט


מועדי החגים הנוצרים, המוסלמים והדרוזים

חגי הנוצרים

חג המולד 25-26.12.2018
ראש השנה האזרחי1.1.2019
חג ההתגלות6.1.2019
יום שישי לפני פסחא19.4.2019
יום שני לפסחא22.4.2019
העליה השמימה30.5.2019

חגי המוסלמים *

ראשון למוחרם (ראש השנה) 11.9.2018
עיד מולד הנביא20.11.2018
צום הרמדאן4.6.2019 – 5.5.2019
יעיד אל-פיטר (משוער)5-8.6.2019
עיד אלאדחא (חג הקורבן)11-15.8.2019
ראשון למוחרם (ראש השנה) 31.8.2019

חגי הדרוזים *

חג הנביא אליהו (אלח'דר) 25.1.2019
חג הנביא שועייב 24-27.4.2019
עיד אלאדחא (חג הקורבן) 11-15.8.2019
*עשוי לחול ביום סמוך