לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ז 2017-2016

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלות מועדי ההרשמה.

סמסטר סתיו א2017

תחילת הסמסטר

אנגלית – יום ראשון ללימודים

חופשת חנוכה

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

30.10.2016

30.10.2016

25.12.2016

27.1.2017

10.2.2017

17.3.2017-12.2.2017

יום ראשון, כ"ח בתשרי תשע"ז

יום ראשון, כ"ח בתשרי תשע"ז

יום ראשון, כ"ה בכסלו תשע"ז

יום שישי כ"ט בטבת תשע"ז

יום שישי, י"ד בשבט תשע"ז

מיום ראשון, ט"ז בשבט עד יום שישי, י"ט באדר תשע"ז

סמסטר אביב ב2017

אנגלית – יום ראשון ללימודים

חופשת פורים

חופשת פורים בירושלים

תחילת הסמסטר

חופשת פסח

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

חופשת יום העצמאות

חופשת שבועות

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

22.2.2017

12.3.2017

13.3.2017

19.3.2017

10.4.2017-17.4.2017

23.4.2017

30.4.2017
 

1.5.2017
 

2.5.2017

31.5.2017-30.5.2017

6.6.2017

30.6.2017

21.7.2017-2.7.2017

יום רביעי, כ"ו בשבט תשע"ז

יום ראשון, י"ד באדר תשע"ז

יום שני, ט"ו באדר תשע"ז

יום ראשון, כ"א באדר תשע"ז

מיום שני, י"ד בניסן עד יום שני כ"א בניסן תשע"ז

יום ראשון, כ"ז בניסן תשע"ז (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום ראשון, ד' באייר תשע"ז (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)
 

יום שני, ה' באייר תשע"ז (לא יתקיימו מפגשים)
 

יום שלישי, ו' באייר תשע"ז

מיום שלישי, ה' בסיוון עד יום רביעי ו' בסיוון

יום שלישי, י"ב בסיוון תשע"ז

יום שישי, ו' בתמוז תשע"ז

מיום ראשון, ח' בתמוז עד יום שישי, כ"ז בתמוז תשע"ז

סמסטר קיץ ג2017

אנגלית – יום ראשון ללימודים

תחילת הסמסטר

צום ט' באב
 

אנגלית – יום אחרון ללימודים

אנגלית אינטנסיבי – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

2.7.2017

19.7.2017

1.8.2017
 

8.9.2017

8.9.2017

19.9.2017

יום ראשון, ח' בתמוז תשע"ז

יום רביעי, כ"ה בתמוז תשע"ז

יום שלישי, ט' באב (ביום שני ח' באב המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום שישי, י"ז באלול תשע"ז

יום שישי, י"ז באלול תשע"ז

יום שלישי, כ"ח באלול תשע"ז


קבלת קהל בחגים ומועדים

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 12:00

חנוכה

פורים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

25.12.2016

12.3.2017

1.5.2017

יום ראשון, כ"ה בכסלו תשע"ז

יום ראשון, י"ד באדר תשע"ז

יום שני, ה' באייר תשע"ז

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 18:00
(‏רק במקומות שבהם מתקיימת, בדרך כלל, קבלת קהל אחרי 18:00‎)‏

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

23.4.2017

30.4.2017

יום ראשון, כ"ז בניסן תשע"ז

יום ראשון, ד' באייר תשע"ז

מועדים שבהם אין קבלת קהל

ערב ראש השנה

חופשת חגים מרוכזת

חופשת פסח

ערב שבועות

2.10.2016

24.10.2016-9.10.2016

17.4.2017-10.4.2017

30.5.2017

יום ראשון, כ"ט באלול תשע"ו

מיום ראשון, ז' בתשרי עד יום שני כ"ב בתשרי תשע"ז

מיום שני, י"ד בניסן עד יום שני כ"א בניסן תשע"ז

יום שלישי, ה' בסיוון תשע"ז