מידע לתלמידי תיכון

ייעוץ ללימודים אקדמיים

היועצים האקדמיים של האו"פ מסייעים בבחירת תכנית לימודים תואמת לרצונות ולרקע הלימודי של הסטודנט, בבחירת הקורסים ובעיצוב מסלול הלימודים, וגם בעצם ההחלטה אם להתחיל ללמוד ובאיזה גיל. כמו כן, מומלץ להיעזר ביועצים האקדמיים בנושאים של שינוי/החלפת תכנית הלימודים, החלפה או דחייה של קורסים. מתוך כ-100 יועצים אקדמיים נבחרו אלו שהתמחותם בייעוץ אקדמי לתלמידי תיכון. באפשרותך להיעזר בייעוץ אקדמי כללי בטבלת מרכזי לימוד ויועצים לתלמידי תיכון ו/או בייעוץ אקדמי תחומי.

תלמידי תיכון חייבים בייעוץ אקדמי לקראת הרשמתם לקורס הראשון ובאישורו של היועץ על גבי טופס ההרשמה.

Loading nanoRep customer support solution