מידע לתלמידי תיכון

באיזה קורס להתחיל?

הייעוץ האקדמי חשוב במיוחד לבחירת הקורסים הראשוניים. טבלת קורסים ראשוניים בנושאים השונים מופיעה בהמשך ומומלץ לעיין בתיאורי הקורסים הרלבנטיים בקטלוג הקורסים. מומלץ מאוד להיעזר בייעוץ האקדמי לבחירת קורסי ההמשך.

לתשומת לבכם! הקורסים המצוינים בטבלה מתייחסים לנושא הלימודים באופן כללי ואינם מתאימים בהכרח לכל המסלולים שהנושא כלול בהם. לדוגמא: הקורס "אשנב למתמטיקה" מתאים להילמד כקורס ראשון במסלול מדעי המחשב, אך לא ייחשב במסלול ניהול ומדעי המחשב.

קורסים ראשוניים מומלצים לתלמידי תיכון:

נושא קורס ראשון קורסי המשך
מדעי המחשב אשנב למתמטיקה (04101) מבוא למדעי המחשב
ושפת Java (20441)
הערה1
מתמטיקה אשנב למתמטיקה (04101) מתמטיקה דיסקרטית (20283)
או
אלגברה ליניארית (20109) I
פיסיקה סדנת הכנה בפיסיקה (91463)הערה2 יסודות הפיסיקה א (20113)
מטאורולוגיה מבוא למטאורולוגיה (20291) נא לפנות לייעוץהערה3
אסטרונומיה צפונות היקום -
אשנב לאסטרונומיה (20120)
נא לפנות לייעוץהערה3
מדעי החיים עולם הכימיה (20116) ביולוגיה כללית א (20118)
כימיה עולם הכימיה (20116) כימיה כללית (20437)
גיאולוגיה צפונות כדור הארץ (20117)
או
מבוא למדע כדור הארץ (06101)
מעבדה - מיקרוסקופיה של
מינרלים וסלעים מגמטיים
(20238)

או
אוקיאנוגרפיה (20270)
מדע המדינה מושגי יסוד
ביחסים בינלאומיים (10205)
ממשל ופוליטיקה
במדינת ישראל (10406)
סוציולוגיה מבוא לחשיבה חברתית (10161) מבוא לאנתרופולוגיה (10153),
מבוא לסוציולוגיה (10134)
תקשורת להבין סרטים (10640) תקשורת המונים (10408)
פסיכולוגיה נא לפנות לייעוץהערה3 מבוא לפסיכולוגיה (10136)
ניהול מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי
מדעי החברה א (30111)
הערה4
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי
כלכלה וניהול (10142)
הערה5 
או
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי
מדעי החברה ב (30112)
,
מבוא למיקרוכלכלה (10131)
ניהול וכלכלה חשבון דיפרנציאלי לתלמידי
כלכלה וניהול (10142)
הערה4הערה5
או
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי
מדעי החברה א (30111)
הערה5
מבוא למיקרוכלכלה (10131)
או
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי
מדעי החברה ב (30112)
היסטוריה של עם ישראל בין ציון לציונות (10121)
או
מגלות לקוממיות (10419)
ירושלים לדורותיה (10208)
או
יהודה ורומא (10212)
או
יהודים בעידן של תמורות (10204)
היסטוריה כללית יוון הקלאסית (10110) תולדות התקופה ההלניסטית
(10222)
,
אירופה ערש הלאומיות (10403)
המזרח התיכון האסלאם - מבוא
להיסטוריה של הדת (10432)
מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון
בעת החדשה (10109)
מקרא, תושב"ע ויהדות מדרש ואגדה (10446) מבוא למקרא (10278),
מבוא לתושב"ע (10133)
תולדות האמנות תולדות האמנות: מבוא כללי (10489) אמנות בעידן הטכנולוגי (10124),
אמנות הרנסנס באיטליה (10232)
מוסיקה מוסיקה ממבט ראשון (10148) מוסיקה ממבט ראשון -
שלב ב (10158)
פילוסופיה בעיות בפילוסופיה
של המוסר (10122)
פילוסופיה יוונית (10248),
מבוא לאסתטיקה (10496)
ספרות גיבור ואנטי גיבור
ברומן המודרני (10107)

או
הסיפור העברי בראשית
המאה העשרים (10112)
נא לפנות לייעוץהערה3

הערות:

הערה1 ספר הלימוד בקורס "מבוא למדעי המחשב לשפת Java" הוא בשפה האנגלית.
הערה2 הקורס אינו מקנה נ"ז אקדמיות.
הערה3 שעות ייעוץ כמפורט בטבלת "ייעוץ אקדמי תחומי".
הערה4 לסטודנטים החסרים ידע במתמטיקה מוצע הקורס "סדנת רענון במתמטיקה למדעי החברה" ללא קבלת נקודות זכות.
הערה5 המעוניינים להתחיל בקורס "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א" (20406) או בקורס "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול" (10142), מתבקשים להתייעץ עם מרכז ההוראה של הקורס, מר חזי נוימן ב טל': 09-7781420.Loading nanoRep customer support solution