מידע לתלמידי תיכון

שיטת הלימוד

שיטת ההוראה מרחוק והלמידה האישית, שפותחה במיוחד באוניברסיטה הפתוחה, מאפשרת תנאי לימוד אישיים. שכן, הלימוד באו"פ הוא קודם כל לימוד אינדיווידואלי מן הכתוב, כלומר מתוך ספרי הלימוד (יחידות הלימוד) וחומר נלווה שהאו"פ שולחת לבית הסטודנט. למרות זאת, הסטודנט אינו בודד בלימודיו: לעזרתו עומד צוות הקורס ואמצעים נוספים כמו מפגשי הנחיה, שעות הנחיה טלפוניות, אמצעי עזר טכנולוגיים ומשוב על מטלות שהוא מגיש.

צוות הקורס

מרכז הוראה של קורס: קורס על כל רכיביו (הנחיה, מטלות, בחינות, חומרי למידה וכדו'), מופעל על-ידי מרכז ההוראה של הקורס. למרכז ההוראה יש שעות קבלה (טלפוניות) שבועיות, ואליו יש לפנות בשאלות ובקשות באשר למטלות, לבחינות ולבעיות מיוחדות בקורס. בחוברת הקורס הנלווית לחומר הלימוד מצוין שמו של מרכז ההוראה ושעות הקבלה שלו.

מנחה הקבוצה: המנחה מופקד על חומר הקורס ועל ההנחיה בו, אך אין זה מתפקידו לטפל בבעיות משמעת הערה1. בנוסף למפגשי ההנחיה מקיים המנחה שעת הנחיה טלפונית שבועית, ובודק את המטלות הנכתבות על-ידי הסטודנטים בקבוצה.

מפגשי הנחיה

כל סטודנט הנרשם לקורס, משובץ לקבוצת לימוד ולמנחה מסוים הנפגשים במרכז לימוד קרוב ככל האפשר למקום המגורים של הסטודנט. מפגש הנחיה נמשך כשעתיים עד שלוש שעות. במפגשי הנחיה בכיתה נערך דיון על חומר הקורס שנלמד עד אותו שלב, והסטודנטים יכולים, בעזרת המנחה, ללבן שאלות שהעסיקו אותם במהלך הלימוד העצמי. קבוצת הנחיה בקורס מונה 40-15 תלמידים, ופתיחתה מותנית בהרשמת מספר מינימלי של תלמידים. בקבוצה עשויים להימצא מבוגרים ו/או תלמידי תיכון משכבות גיל שונות, בהתאם למסגרת הלימוד (ראו כאן). ההנחיה מוקדשת לנושאי הקורס ולא להשלמת הרקע התיכוני הדרוש עבורו.

ההשתתפות במפגשי ההנחיה אינה חובה בדרך כלל. המפגשים תורמים להבהרת החומר הנלמד ומאפשרים יצירת קשר עם סטודנטים אחרים הלומדים אותו קורס. למפגשי ההנחיה שתי מתכונות עיקריות: הנחיה רגילה - 6-5 מפגשים בסמסטר והנחיה מוגברת - 14-8 מפגשים בסמסטר. בחלק מהקורסים אין הנחיה מוגברת.

ההנחיה בקבוצת הלימוד אינה מהווה תחליף ללימוד העצמי; מטרתה לעזור לסטודנטים בלימוד חומר הקורס, אך לא ללמדו באופן מלא.

מטלות ובחינות

הסטודנט לומד את הקורס לפי לוח הזמנים שנקבע לכל קורס. במהלך הסמסטר עליו להגיש למנחה מטלות (עבודות כתובות) אחדות במועדים קבועים. על המטלות ניתנים ציון ומשוב. בסוף הקורס על הסטודנט לגשת לבחינת גמר.

שילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק

דגם ההוראה והלמידה במרבית הקורסים באוניברסיטה הפתוחה הוא דגם המשלב את שיטת ההוראה מרחוק "המסורתית" של האו"פ עם שיטות חדשות המבוססות על כלים טכנולוגים.
להיכרות עם הטכנולוגיות השונות ראו כאן.

הדרכה בלמידה

לימוד קורס דורש שעות רבות. תכנון מראש וארגון נכון של הזמן יעזרו מאוד. בנושאים של ניהול זמן ושיפור מיומנויות למידה אקדמיות, ניתן להיעזר אישית במחלקה לייעוץ אקדמי והדרכה בלמידה, או להשתתף בסדנאות מיוחדות לנושאים אלו שעורכת המחלקה. פרטים בטלפון 09-7781946.


הערה1 בעיות משמעת של סטודנטים בודדים יביאו להוצאתם מן הקבוצה. קבוצה שלא ניתן יהיה לקיים בה הנחיה בשל בעיות משמעת - תפוזר.Loading nanoRep customer support solution