Untitled גליונות קודמים אודות העדכן בית אופנט עדכן
עדכן 40
nivuthebrew.htm
חדשות האופ
קורסים חדשים
מחקרים
ראיונות
ימי עיון
דף על המדף
שונות

 

שונות

*

פתח "עדכן"

*

רשימת הבוגרים בטקס שנערך ב- 23 בספטמבר 2003

*

דבר נציגת הבוגרים, חדוה נוביץ

*

גאלה בניו-יורק

*

תרומה של $600,000 לאוניברסיטה הפתוחה מקרן מאירס מקליבלנד

*

הספד לאסטרונאוטים של טיסה 107

*

נעמי גורדון-חן, מנהלת חדשה לאגודת הידידים של האו"פ

*

אגודת הידידים : טיול לגולן - מלחמת יום-הכיפורים ברמת הגולן

*

"דיאלוג" - פרויקט משרד החוץ

*

The Summer School - "דיאלוג"

*

"אסכולות" - ילדות במבט שני

*

"חשיפה" - חשיפה טוטאלית

*

הגימלאים שלנו - יש חיים אחרי האו"פ

*

ברכות חמות לקבלת תואר ד"ר

*

ברכות לפרופ' גדי גולן

*

קורסים רב-תחומיים לקהל הרחב בבית דניאל שבזכרון יעקב

*

מבט אישי - על הספר "מציירת את חייה" - שרלוטה סלומון בצל הנאציזם

*

תשבצים

*

שעשועי ידע