Untitled גליונות קודמים אודות העדכן בית אופנט עדכן
עדכן 40
nivuthebrew.htm
חדשות האופ
קורסים חדשים
מחקרים
ראיונות
ימי עיון
דף על המדף
שונות


חדשות האו"פ

*

עם סיום כהונתי פרופ' אליהו נסים, נשיא האו"פ הפורש ערב פרידה מפרופ' נסים

*

ערב פרידה מפרופ' אליהו נסים     

*

כנס על סיפורה של מעבורת החלל "קולומביה" - ניסוי וביצוע המשימה

*

זכו במענקי מחקר מהקרן הלאומית למדע

*

אפיקים המשלבים לימודים באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטאות אחרות

*

טקס הענקת תארים שנערך בספטמבר 2003- אלול תשס"ג

*

העלאות בדרגה

*

מינויים חדשים

*

חדש בספרייה : ספרים אלקטרוניים ב'ספר"א' עם אפשרויות אחזור מידע מתקדמות וכן אפשרויות חיפוש בטקסט מלא

*

דברים לזכרו של פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

*

על פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

*

פרס החינוך הגבוה לשנת תשס"ג – 2003 הוענק לפרופ' פאול זינגר

*

מפגש שנתי של נשיאים ורקטורים של אוניברסיטאות פתוחות בעולם

*

האו"פ ביריד הספרים הבין-לאומי בפרנקפורט

*

תכנית ההסמכה לתואר "מפתח תוכנה" (MCAD.NET) של מיקרוסופט

*

אמנת השירות: פרויקט 'שיפור השירות' במינהל הכללי

*

מענקים ומלגות מקרן המחקר של האו"פ

*

גן בוטני בשטחי הקמפוס האוניברסיטאי החדש ברעננה

*

חובת השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה

*

חדש ב"אופוס" פנקס לימודים אישי

*

סטודנטים לפני בחינה - שימו לב

*

ענת שרון מרצה בכנס שנערך באוסטריה, בעוד היא יושבת בבניין האו"פ בת"א

*

סדנה משולבת לכתיבת עבודה סמינריונית והדרכה ביבליוגרפית

*

סדנת תקשוב לסטודנטים

*

שילוב המנחים בתקשוב הקורסים במחלה לפסיכולוגיה

*

פרס מצטיייני מחשוב לצוות פיתוח "אופוס"

*

מיכל ארמוני זכתה במלגה FIE – New Faculty Fellows

*

נציגים חדשים במועצת הסגל

*

יום "כיף" לעובדי האו"פ