Untitled גליונות קודמים אודות העדכן בית אופנט עדכן
עדכן 40
nivuthebrew.htm
חדשות האופ
דיוקן
הבוגרים שלנו
אקטואליה
טכנולוגיות
ימי עיון
ספרים חדשים

פרופ' אורה לימור

סגנית נשיא האוניברסיטה הפתוחה לעניינים אקדמיים

 

פרופ' אורה לימור מונתה לסגנית נשיא האוניברסיטה הפתוחה לעניינים אקדמיים החל ב-1 במארס 2005.

 

אורה לימור – פרופסור מן המניין במחלקה להיסטוריה, לפילוסופיה ולמדעי היהדות – השלימה את לימודיה האקדמיים בחוג להיסטוריה, באוניברסיטה העברית בירושלים. היא עוסקת בהיסטוריה של ימי הביניים, ומתמקדת ביחסי נוצרים ויהודים, וכן במסורות המקומות הקדושים ובעלייה לרגל בנצרות וביהדות. היא פרסמה ספרים אחדים, בעברית ובלועזית וכן מאמרים רבים בכתבי עת מדעיים בארץ ובחוץ לארץ. ספרה מסעות ארץ הקודש: עולי רגל נוצרים בשלהי העת העתיקה (ירושלים, 1998) זכה בפרס יצחק בן-צבי לחקר ארץ ישראל לשנת 2000. אורה לימור שימשה שנים אחדות כעורכת כתב העת "קתדרה", והיום משמשת כעורכת כתב העת "היסטוריה".

 

אורה לימור הצטרפה לאוניברסיטה הפתוחה בשנת 1986 והיא מפתחת בה קורסים בהיסטוריה של ימי הביניים ובתולדות ארץ ישראל. בין אלה נזכיר את הקורסים "בין יהודים לנוצרים" ו"ראשיתה של אירופה" שכבר נלמדים, וכן את הקורס המתקדם "עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים", הנמצא עתה בשלבי פיתוח סופיים. בשנים 1999-1997 שימשה אורה לימור כראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות. מאז שנת 2001 שימשה כראש רשות המחקר, ומאז 2003 – גם כראש ועדת המשנה למדעי הרוח והיהדות. מחוץ לאוניברסיטה, אורה לימור היא חברת הוועד המנהל של האיגוד העולמי למדעי היהדות, וחברת הנהלת החברה ההיסטורית הישראלית.