גיליון 6 • אלול תשע"ו, ספטמבר 2016 גיליונות קודמים | על אודות |

דבר הנגידה דורית ביניש
דבר הנשיא פרופ' קובי מצר
פרופ' יגיל לוי על פתיחות בצבא חשיבותה של קיימות
פרופ' תמר הרמן על פתיחות חברתית
פרופ' גיא מירון על פתיחות בחקר ההיסטוריה
פרופ' יורם קירש על פתיחות בשוק העבודה
ד"ר ערן פישר על פתיחות ברשת האינטרנט
פרופ' שרה גורי־רוזנבליט על אוניברסיטאות פתוחות ברחבי העולם
פרופ' צחי וייס על פתיחות בקבלה
ד"ר אמיר הר־גיל וד"ר רועי דודזון על פתיחות בקיבוץ
פרופ' אבריאל בר־לבב על פתיחות בתרבות היהודית
פרופ' אלחנן ריינר על הספרייה הלאומית

ספרים חדשים
עטיפה