כינון אפיק המעבר – ניסן תשס"ט, אפריל 2009
המידע באתר עודכן לאחרונה בשבט תשע"ט, ינואר 2019

אפיק מעבר לפקולטה למדעי הטבע

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בפקולטה למדעי הטבע

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקות הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏להלן הפקולטה‎)‏ מקיימת תכניות לימודים לתואר ראשון (‏B.Sc.‎)‏ במחלקות: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי הגיאולוגיה והסביבה.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בתחומי מדעי הטבע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לבאר שבע או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים, ולאחר מכן לעבור לפקולטה ולהמשיך בה את הלימודים עד להשלמת התואר הראשון.

הקורסים שהסטודנטים יידרשו ללמוד באו"פ במסגרת אפיק המעבר, הם תובעניים בתוכן, ברמה ובהיקף. לפיכך, אף על פי שאין תנאי קבלה לאו"פ, אפיק המעבר יתאים אך ורק לסטודנטים מוכשרים, בעלי מוטיבציה ובעלי יכולת התמדה.

מחלקות הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתחייבות לקבל אליהן להמשך לימודים כל סטודנט של האו"פ, שיעמוד במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות להלן, ללא דרישה לתעודת בגרות, וללא צורך במבחן פסיכומטרי.

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לאחת ממחלקות הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בפקולטה לא יאוחר מ-6 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון מטבלת הקורסים הרלוונטית למחלקה שאליה פניהם מועדות, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך טבלה זו.

הרשמה למחלקות הפקולטה

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לאחת ממחלקות הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למחלקה. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במחלקה. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר למדור הרישום באוניברסיטה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר של אחת ממחלקות הפקולטה היא תנאי קבלה לאותה מחלקה דרך האפיק.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקות בפקולטה למדעי הטבע. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים במחלקות הפקולטה בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באו"פ במגמה לעבור לאחת ממחלקות הפקולטה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והמחלקות של הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה למחלקה, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לאיזושהי מחלקה בפקולטה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של המחלקה, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיים בציון הנדרש, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה במחלקה. הפטור יינתן בגין כל קורס של האו"פ, שמופיע בטבלות ההקבלות המחלקתיות להלן, בין אם הוא קורס חובה באפיק המעבר ובין אם לאו.

פטורים על-סמך קורסים של האו"פ שאינם נזכרים בדרישות אפיק המעבר, או פטורים על-סמך קורסים מתוך טבלת ההקבלות לסטודנטים שהתקבלו למחלקה שלא דרך אפיק המעבר, יינתנו לפי שיקול דעת המחלקה, בהתאם לכללי הפקולטה למדעי הטבע (‏ר' גם סעיף 2 בדרישות אפיק המעבר‎)‏.

לימודי אנגלית1

כל הסטודנטים בפקולטה חייבים להשלים את הקורס אנגלית מתקדמים ב המקנה 2 נקודות זכות.2 מי שרמת ידיעותיו באנגלית אינה מאפשרת השתלבותו בקורס זה חייב בקורסי הכנה שאינם מקנים נקודות זכות.

הפקולטה ממליצה לכל מי שמתכוון לעבור אליה מן האו"פ, להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מסיימי קורס אנגלית: מתקדמים ב (רמה A) של האו"פ, יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים ב של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ויזוכו ב-2 נקודות הצבירה שהוא מקנה. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏ולא יקנו נקודות זכות‎)‏.

סטודנטים באפיק המעבר שלא ישלימו לפני המעבר לפקולטה למדעי הטבע את דרישות האנגלית באו"פ, חייבים להשיג ציון 100 לפחות באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, או להשיג ציון 200 לפחות בבחינת אמי"ר, או לעמוד בדרישות קורס האו"פ באנגלית מתקדמים א (B) (‏לפחות‎)‏. מי שלא יעמדו באחת מן הדרישות הללו, לא יוכלו להתחיל ללמוד בפקולטה.


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

2 למעט מי שפטור מלימוד אנגלית על-סמך מבחן סיווג באנגלית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה או על-סמך לימודים במוסד אקדמי מוכר (‏באישור המחלקה לאנגלית באוניברסיטת בן-גוריון‎)‏.

ייעוץ

סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מזכירות מערך היעוץ של האו"פ, בטל': 09-7781099, או להתקשר ישירות אל היועצים לפי הפירוט בדף אפיקי המעבר באתר האו"פ, או באתרי המחלקות האקדמיות. מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ בטל': 09-7782222 או 3500* או בדואל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

כל מחלקה בפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שאליה ניתן להתקבל דרך אפיק המעבר, קבעה טבלת הקבלות מחלקתית, המפרטת את ההקבלות שנמצאו בין קורסים של האו"פ לבין המקצועות הכלולים בתכנית הלימודים במחלקה. דרישות אפיק המעבר למחלקות השונות בפקולטה מפורטות בהמשך.

לתשומת לבכם:

1. דרישות אפיק המעבר מחייבות ללמוד את הקורסים הרשומים בטבלת ההקבלות המחלקתית, את כולם או את חלקם, לפי ההוראות המפורטות בהמשך.

2. כל מחלקה מגדירה ציון סף לפטורים לסטודנטים שיתקבלו למחלקה שלא דרך אפיק המעבר. כל קורס מתוך טבלת ההקבלות המחלקתית, שסטודנטים ישלימו באו"פ בציון שאינו נופל מציון הסף שנקבע, יקנה פטור מן המקצוע/ות המקביל/ים במחלקה. ציוני הסף לפטורים של חלק מן המחלקות מפורסמים בדרישות אפיק המעבר המחלקתיות.

3. כאשר שני קורסים או שלושה של האו"פ מופיעים בתא אחד בטבלת ההקבלות המחלקתית, וביניהם סימן+, המשמעות הוא שיש להתייחס אל הקורסים שבתא כאל מקשה אחת. לימוד אחד מהקורסים לא יקנה פטור מהמקצוע/ות המקביל/ים במחלקה הרלוונטית.

4. ממוצע הציונים הנזכר בדרישות אפיק המעבר הוא ממוצע הציונים באו"פ, משוקלל בהתאם למספר הנ"ז שכל קורס מקנה באו"פ.

5. פטור ממקצוע הנלמד במחלקה כלשהי בפקולטה, על סמך קורס מקביל שנלמד באו"פ, מקנה את הנ"ז של המקצוע במחלקה (‏ולא את הנ"ז שמקנה הקורס באו"פ‎)‏.

6. ההערות הנלוות לטבלאות של ההקבלות בכל מחלקה, הן חלק בלתי נפרד מהן, וחשוב לקרוא אותן בעיון.

למעלה    

המחלקה למתמטיקה

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באו"פ את כל הקורסים הכלולים בטבלת ההקבלות שלהלן בממוצע ציונים של 85 לפחות. בכל קורס נדרש ציון 70 לפחות.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז
20474 אינפי 11 6 201-1-1011 אינפי 1 5
20475 אינפי 21 6 201-1-1021 אינפי 2 5
20109 אלגברה 1 6 201-1-7011 אלגברה 1 5
20229 אלגברה 2 4 201-1-7021 אלגברה 2 5

הערות:

1. סטודנטים באפיק המעבר שילמדו באו"פ את הקורס מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏, יזכו בפטור במחלקה מן הקורס מתמטיקה בדידה (‏201-12201‎)‏.

2. סטודנטים באפיק המעבר שילמדו באו"פ את הקורס מבוא ללוגיקה ותוה"ק (‏20281) יזכו בפטור במחלקה מן הקורס תורת הקבוצות (‏201-10171).

3. סטודנטים באפיק המעבר שילמדו באו"פ את הקורס אינפי 3 (‏20224) עד סמסטר ב2019 יכולים לבקש בגינו פטור מקורס מקביל בפקולטה, והבקשה תיבדק באופן פרטני.


1 או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏‏20106‏‎) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏20212‏‎), שאינם מוצעים עוד באו"פ.

למעלה    

המחלקה למדעי המחשב

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באו"פ את כל הקורסים הכלולים בטבלת ההקבלות שלהלן בממוצע ציונים של 85 לפחות. בכל קורס נדרש ציון 70 לפחות.

ציון הסף לקבלת פטור – 80.

אפיק המעבר מתייחס למסלול החד-מחלקתי בלבד במחלקה למדעי המחשב. לתכנית להנדסת תוכנה, המשותפת למחלקה למדעי המחשב ולמחלקה להנדסת מערכות מידע, מוגדרות דרישות אחרות – ראו באפיק המעבר למדעי ההנדסה.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז
20476 מתמטיקה בדידה1 4 202-1-1061 מבנים בדידים וקומבינטוריקה 5
20474
+
20475
אינפי 12
+
אינפי 22
6
+
6
201-1-2361
+
201-1-2371
חדו"א 1 לתלמידי מדמ"ח והנדסת תוכנה
+
חדו"א 2 לתלמידי מדמ"ח והנדסת תוכנה
6
+
5
20109 אלגברה 1 6 201-1-7011 אלגברה 1 5
20229 אלגברה 2 4 201-1-7021 אלגברה 2 5
20441 מבוא למדעי המחשב Java 3 6 201-1-1011 מבוא למדעי המחשב 5
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 6 202-1-1031 מבני נתונים 5

1 סטודנטים שלמדו באו"פ את הקורס מתמטיקה דיסקרטית (‏20283‎)‏, שאינו מוצע עוד, אינם צריכים ללמוד קורס זה באפיק המעבר והם יקבלו פטור מהקורס מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות (‏201-10201‎)‏ באוניברסיטת בן-גוריון.

2 או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏‏20106‏‎) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏20212‏‎), שאינם מוצעים עוד באו"פ.

3 או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

למעלה    

המחלקה לפיסיקה

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באו"פ קורסים התואמים ללפחות חמישה קורסים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (ראו בטבלה המצורפת), בממוצע ציונים מעל 80.

בכל אחד מהקורסים נדרש ציון 70 לפחות.

סטודנטים שלמדו באו"פ את הקורסים הסתברות למדעי המחשב (‏20425) ומבוא למדעי המחשב בשפת JAVA (‏20441) עד סמסטר א2018 או את הקורס השלמות בחשבון איטגרלי (‏20492) עד סמסטר ב2019 יוכלו להשתמש בהם לחישוב הממוצע לצורך קבלה לאפיק, אך לא יקבלו פטורים בגין לימוד קורסים אלה.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז

20109

אלגברה 1

6

201-1-9641

אלגברה ליניארית להנדסת חשמל

6

20474

אינפי 11

6

201-1-9671

חשבון דפרנציאלי להנדסת חשמל

5

20423

חדו"א ב

6

201-1-9631

חדו"א וקטורי להנדסת חשמל

5

20416

תורת ההסתברות

6

201-1-9831

תורת ההסתברות להנדסת חשמל

3.5

20215

מכניקה2

6

203-1-1281

פיסיקה 1

5

20250

חשמל ומגנטיות2

6

203-1-2371

פיסיקה 2

5

הערה:

מי שסיימו באו"פ את הקורס אינפי 1 (‏20474‎) או את הקורס אינפי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎‏‎)‏ בציון גבוה מ-75 ואת הקורס חדו"א ב (‏‏20423‎‎)‏‏ בציון 70 לפחות, יהיו פטורים במחלקה לפיסיקה מלימוד הקורס מבוא לשיטות מתמטיות (‏‏203-1-1141‎‎)‏‏, אך לא יזוכו במחלקה בנקודות זכות נוספות בגין פטור זה.


1 או הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.

2 פטור ינתן בתנאי שהציון גבוה מ-75.

למעלה    

המחלקה לכימיה

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באו"פ את כל הקורסים הכלולים בטבלת ההקבלות שלהלן בממוצע ציונים של 80 לפחות.

בקורסים בכימיה (‏3 הקורסים האחרונים בטבלה‎)‏ נדרש ציון 80 לפחות בכל קורס. בקורסים האחרים (‏4 הקורסים הראשונים בטבלה‎)‏ נדרש ציון 75 לפחות בכל קורס.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז
20406 חדו"א א 6 201-1-9141 חדו"א ג1 5
20423 חדו"א ב 6 201-1-9151 חדו"א ג2 5
20109

20430
אלגברה 1
או
אלגברה למדעי הטבע
6

4
201-1-9281 מבוא לאלגברה ליניארית ג 3.5
20470

20480
כימיה כללית א1
+
כימיה כללית ב1
4

4
204-1-1121

204-1-1111
כימיה כללית א
+
מבוא לכימיה אנליטית א
5

3
20456 כימיה אורגנית 6 204-1-2381 כימיה אורגנית א1 5

הערה:

לאחר המעבר לאוניברסיטת בן גוריון יידרשו הסטודנטים להשלים 3 קורסים משנה א: 20412211, 20411101, 20311391 ולכן לא יוכלו לסיים את התואר באוניברסיטת בן גוריון בשנתיים.

מי שלמדו באו"פ עד סמסטר א2017 את הקורס יסודות הפיזיקה א (‏20113) יקבלו פטור עבור הקורס פיסיקה 1 לתלמידי כימיה והנדסה כימית (‏203-1-1391). בנוסף, מי שלמדו באו"פ את הקורס יסודות הפיסיקה ב (‏‏20114‎) יקבלו פטור גם עבור הקורס פיסיקה 2 לתלמידי כימיה והנדסה כימית.


1 חובה ללמוד באו"פ את שני הקורסים.

למעלה    

המחלקה למדעי החיים

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות בממוצע ציונים של 85 לפחות. בכל קורס נדרש ציון 80 לפחות.

ציון הסף לקבלת פטור – 80.

לתשומת לב המעוניינים להתקבל לתכנית ביולוגיה-פסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון:

לצירוף זה נדרש ממוצע של 95 בקורסי אפיק המעבר לפסיכולוגיה, ממוצע 90 באפיק המעבר למדעי החיים, וכן ציון 80 לפחות בכל אחד מהקורסים בשני האפיקים. התכנית ביולוגיה-פסיכולוגיה היא תכנית מצטיינים. דרישות אלה הן דרישות מינימום להגשת מועמדות לקבלה לשנה שנייה בתכנית, אך הקבלה לתכנית אינה מובטחת.

ראו גם הערות לטבלת ההקבלות.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז
20406 חדו"א א 6 201-1-9141 חדו"א ג' 1 5
20437 כימיה כללית1 6 204-1-5081 כימיה כללית ואנליטית 5.5
20104 החולייתנים 6 205-1-1031 זואולוגיה חולייתנים 2.75
30203
 
30204
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים 2
+
הסקה סטטסטית3
3
 
4
205-1-9402 ביוסטטיסטיקה 5
20113

20123
יסודות הפיסיקה א4
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים א4
3

3
203-1-1331 פיסיקה 1ג למדעי החיים 4
20456 כימיה אורגנית 6 204-1-5042 כימיה אורגנית 5
20112 צומח וצמחים5 6 205-1-1221
+
205-1-1121
מדעי הצמח

פיזיולוגיה של הצמח
2.5

3.5

1 במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (20470, 4 נ"ז) + כימיה כללית ב לביולוגים (20490, 2 נ"ז), או את צמד הקורסים כימיה כללית א (20470, 4 נ"ז) + כימיה כללית ב (20480, 4 נ"ז.)

2 באפיק המעבר לפסיכולוגיה נדרשים הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112), ובאפיק המעבר למדעי החיים יש ללמוד את מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים (‏30203)+ הסקה סטטיסטית (‏30204). המתעניינים בצירוף ביולוגיה-פסיכולוגיה ילמדו רק אחד מבין שני הצמדים הללו. מי שילמדו את הצמד מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112) נדרשים ללמוד בנוסף אחד מבין שני הקורסים התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (10686, 3 נ"ז) רגרסיה וניתוח שונות (10286, 2 נ"ז).

3 הקורס הסקה סטטיסטית הוא חובה באפיק המעבר החל מאפריל 2017. סטודנטים שהחלו לימודיהם לאפיק המעבר לפני כן, ולא ילמדו את הקורס הסקה סטטיסטית, יידרשו להשלים את הקורס ביוסטטיסטיקה באוניברסיטת בן גוריון, ולכן לא יוכלו לסיים את התואר באוניברסיטת בן גוריון בשנתיים. סטודנטים שיעברו דרך אפיק המעבר בשנת הלימודים 2018-2017 יכלו לבחור להשלים את הקורס הסקה סטטיסטית באוניברסיטה הפתוחה במקביל לסמסטר הראשון ללמודיהם באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

4 מי שילמדו באו"פ, בנוסף לקורס יסודות הפיסיקה א או יסודות הפיסיקה לביולוגים א, גם את אחד הקורסים יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏, יקבלו פטור גם מהקורס פיסיקה 2 למדעי החיים. במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב או יסודות הפיסיקה לביולוגים א+ב אפשר ללמוד באו"פ את הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏.

5 לצירוף ביולוגיה-פסיכולוגיה אין צורך ללמוד את הקורס צומח וצמחים (20112).

למעלה    

המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באו"פ חמישה מתוך הקורסים הכלולים ברשימה שלהלן, בממוצע 80 לפחות. בכל קורס נדרש ציון 75 לפחות, למעט הקורס חדו"א ב (‏20423‎)‏ שבו נדרש ציון 70 לפחות.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז מספר שם (‏מקוצר‎)‏ נ"ז
20406 חדו"א א 6 201-1-9141 חדו"א ג1 5
20423 חדו"א ב 6 201-1-9151 חדו"א ג2 5
20430

20109
אלגברה למדעי הטבע
או
אלגברה ליניארית 1
4

6
201-1-9281 מבוא לאלגברה לינארית ג 3.5
20113

20123
יסודות הפיסיקה א1
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים א1
3

3
203-1-1331 פיסיקה ג1 4
20470

20480
כימיה כללית א2
+
כימיה כללית ב2
4

4
204-1-5081
+
204-1-1621
כימיה כללית ואנליטית

מבוא לכימיה פיסיקלית 1
5.5

3

1 מי שילמדו באו"פ, בנוסף לקורס יסודות הפיסיקה א או יסודות הפיסיקה לביולוגים א, גם את אחד הקורסים יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏, יקבלו פטור גם מפיסיקה 2 למדה"ח וגיאולוגיה. במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב או יסודות הפיסיקה לביולוגים א+ב, אפשר ללמוד באו"פ את הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏.

2 חובה ללמוד באו"פ את שני הקורסים.

למעלה