כינון אפיק המעבר – אדר תשס"ט, מרץ 2009
המידע באתר עודכן ניסן תשע"ז, מרץ 2017

אפיק מעבר למחלקה לפסיכולוגיה ולתכנית למדעי ההתנהגות

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מבוא

המחלקה לפסיכולוגיה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏להלן המחלקה‎)‏, מקיימת לימודים לתואר ראשון בתכנית דו-חוגית, כמו גם תכנית אינטגרטיבית במדעי ההתנהגות יחד עם המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ מכסה חלק נכבד מקורסי החובה הנלמדים בשתי התכניות הללו. המחלקות בדקו ומצאו שרמת הלימודים הגבוהה באו"פ מתאימה לדרישותיהן.

לפיכך הוסכם בין המחלקות לבין האו"פ לכונן אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר כך לעבור לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לשם המשך הלימודים והשלמת אחד מהתארים הבאים:

1. תואר במדעי ההתנהגות;

2. תואר דו-מחלקתי בפסיכולוגיה עם לימודים במחלקה אחרת. תכנית הלימודים לתואר ראשון במחלקה לפסיכולוגיה בבן גוריון נלמדת במסגרת תכנית לימודים דו מחלקתית. לכן, בנוסף לעמידה בתנאי הקבלה של המחלקה לפסיכולוגיה, על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה (‏באלו של אפיק המעבר, אם יש כזה, או בתנאים הרגילים‎)‏ של מחלקה נוספת בפקולטה למדעי הרוח והחברה או בפקולטה לניהול. תלמידים המעוניינים לשלב את לימודי המחלקה עם המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה יירשמו לתכנית למדעי ההתנהגות.

לחלופין, אפשר להמשיך בלימודים באו"פ עד להשלמת התואר (‏כולל האפשרות להשלים תואר בפסיכולוגיה בתכנית חד-חוגית או דו-חוגית‎)‏.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הבטחת קבלה

הקבלה למחלקות דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה במקבץ קורסים מוגדר.

א. המחלקות מתחייבות לקבל אליהן כתלמיד שנה שנייה לתואר במדעי ההתנהגות כל סטודנט של האו"פ, אשר במסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה יעמוד בדרישה הבאה:

יסיים בהצלחה (‏ציון 60 ומעלה‎)‏ כל אחד מהקורסים של האו"פ הרשומים בטבלה שלהלן, וישיג ממוצע של 90 ומעלה בכולם.

קורס
מבוא לפסיכולוגיה (‏10136, 6 נ"ז‎)‏
מבוא לסוציולוגיה (‏10134, 6 נ"ז‎)‏
מבוא לאנתרופולוגיה (‏10153, 4 נ"ז‎)‏
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א: סטטיסטיקה תיאורית והסתברות (‏30111, 3 נ"ז‎)‏
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב: סטטיסטיקה היסקית (‏30112, 3 נ"ז‎)‏
פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615, 6 נ"ז‎)‏

ב. המחלקה לפסיכולוגיה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד שנה שנייה לתואר דו מחלקתי בפסיכולוגיה כל סטודנט של האו"פ, אשר במסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה יעמוד בדרישה הבאה:

יסיים בהצלחה (‏ציון 60 ומעלה‎)‏ כל אחד מהקורסים של האו"פ הרשומים בטבלה שלהלן, וישיג ממוצע של 90 ומעלה בכולם, ובלבד שהסטודנט התקבל ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון גם במחלקה השנייה.

קורס
מבוא לפסיכולוגיה (‏10136, 6 נ"ז‎)‏
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א: סטטיסטיקה תיאורית והסתברות (‏30111, 3 נ"ז‎)‏
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב: סטטיסטיקה היסקית (‏30112, 3 נ"ז‎)‏
פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615, 6 נ"ז‎)‏

הסטודנט יהיה פטור מהקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטת בן-גוריון, ויצבור עבורם את מכסת הנקודות המתאימה (‏סה"כ 25 נקודות זכות לתואר הרלוונטי לטבלה הראשונה וסה"כ 15 נקודות זכות לתארים הרלוונטיים לטבלה השנייה‎)‏ (‏ראו את טבלת ההקבלות בהמשך‎)‏.

סטודנט שיסיים בהצלחה את הקורסים הללו וממוצע ציוניו יהיה 80 ומעלה אך פחות מ-90, יוכל להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המחלקה. הבקשה תידון לגופה, בהתחשב בכלל הרקע של הסטודנט, ובאפשרות הקליטה של המחלקה.

במסגרת השנה השנייה יהיה על הסטודנט להשלים את הקורסים הנלמדים במחלקות בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ – כלומר, הקורסים יסודות פילוסופיים של המחקר ותוכנות סטטיסטיות, אלא אם כן הכירה ועדת ההוראה המחלקתית בלימודים קודמים כמאפשרים פטור מקורסים אלה.

הסטודנט יהיה פטור מהקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטת בן-גוריון, ויצבור עבורם את מכסת הנקודות המתאימה (סה"כ 25 נקודות זכות לתואר הרלוונטי לטבלה הראשונה וסה"כ 15 נקודות זכות לתארים הרלוונטיים לטבלה השנייה) (ראו את טבלת ההקבלות בהמשך).

לתשומת לבכם! לצירופים הבאים יש דרישות אחרות:

א. ביולוגיה-פסיכולוגיה:

לצירוף זה נדרש ממוצע של 95 בקורסי אפיק המעבר לפסיכולוגיה, ממוצע 90 באפיק המעבר למדעי החיים, וכן ציון 80 לפחות בכל אחד מהקורסים בשני האפיקים. התכנית ביולוגיה-פסיכולוגיה היא תכנית מצטיינים. דרישות אלה הן דרישות מינימום להגשת מועמדות לקבלה לשנה שנייה בתכנית, אך הקבלה לתכנית אינה מובטחת.

כמו כן, באפיק המעבר לפסיכולוגיה נדרשים הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112), ובאפיק המעבר למדעי החיים יש ללמוד את  מבוא לסטטיסטיקה והסתברות למדעים (30203) + הסקה סטטיסטית  (30204). המתעניינים בצירוף ביולוגיה-פסיכולוגיה ילמדו רק אחד מבין שני הצמדים הללו. מי שילמדו את הצמד מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112) נדרשים ללמוד בנוסף אחד מבין שני הקורסים התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (10686 , 3 נ"ז) רגרסיה וניתוח שונות (10286, 2 נ"ז). ראו גם הערה בנוגע לצירוף זה בדרישות אפיק המעבר למדעי החיים.


ב. פסיכולוגיה וניהול:

לצירוף זה נדרש ממוצע של 95 בקורסים של כל אחד מהאפיקים לפסיכולוגיה ולניהול, וציון 75 לפחות בכל אחד מהקורסים בשני האפיקים.

טבלת הקבלות

  האוניברסיטה הפתוחה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
1 10136 מבוא לפסיכולוגיה 6 10110079
10110089
מבוא לפסיכולוגיה (‏א ו-ב‎)‏ 5
2 30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א1 3 10110049 מבוא לסטטיסטיקה 3
3 30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3 10110069 הסקה סטטיסטית

או

סטטיסטיקה ב
33
4 10134 מבוא לסוציולוגיה 6 10210028 יסודות הסוציולוגיה (‏א ו-ב‎)‏ 5
5 10153 מבוא לאנתרופולוגיה 6 10210118

10210128
מבוא לאנתרופולוגיה (‏א ו-ב‎)‏ 5
6 10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 6 10110059

10111071
פסיכולוגיה פיסיולוגית 4
7 10285 שיטות מחקר במדעי החברה 4 10110027 פסיכולוגיה ניסויית 3
8 10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 3 14111781 שיטות מחקר כמותיות 3
9 10104 פסיכולוגיה חברתית 6 10110037 פסיכולוגיה חברתית 3
10 10619 פסיכופתולוגיה 4 10110149 התנהגות אבנורמלית 4
11 10493 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות לבגרות 4 10110167 פסיכולוגיה התפתחותית 3
12 10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה 4 קורס בחירה
13 10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏תפיסה, זיכרון, שפה‎)‏ 6 10110057 פסיכולוגיה קוגניטיבית 4
14 10269 אישיות: תאוריה ומחקר 4 10110098/0108 אישיות 4
15 10721 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות 6 תאוריות סוציולוגיות מתקדמות 4
16 10495 מגמות בחברה הישראלית 6 10110098

10110108
החברה הישראלית 5
17 10159


30112
יישומי מחשב למדעי החברה
במסגרת

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
0 1020019

10210029
תוכנות סטטיסטיות 1


1באפיק המעבר לפסיכולוגיה נדרש הקורס מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) ובאפיק המעבר למדעי החיים יש ללמוד את מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים (30203). המתעניינים בצירוף ביולוגיה-פסיכולוגיה ילמדו רק אחד מבין שני הקורסים הללו.למעלה    

מידע כללי

הרשמה

סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע ללימודי מדעי ההתנהגות או פסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון דרך אפיק המעבר, מתבקש להירשם לאוניברסיטת בן-גוריון במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הוא רוצה לעבור לחוג. במעטפת ההרשמה יש לציין כי הרישום הוא לשנה מתקדמת. לטופס ההרשמה הרגיל עליו לצרף הודעה שהוא לומד באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האוניברסיטה הפתוחה המעיד שכבר התחיל ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הוא מתכונן להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני תחילת הלימודים בחוג, יהיה עליו להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האוניברסיטה הפתוחה. עמידה במלוא דרישות המקבץ היא תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר.

שאלות בדבר סידורי הרשמה יש להפנות (‏במחלקה לפסיכולוגיה‎)‏ למורן קמיקר, טל': 08-6428765, מייל: benshmor@bgu.ac.il, או אל מיכל וייסמן זיידנר, טל': 08-6472070, מייל: micwai@bgu.ac.il.

שאלות בדבר סידורי הרשמה יש להפנות (‏בתכנית למדעי ההתנהגות‎)‏ ללימור כליפה, טל': 08-6472070, שלוחה 3, מייל: chalifal@bgu.ac.il.

פטורים

סטודנט שיגיע למחלקה דרך אפיק המעבר, יקבל פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי הקורסים שלמד באו"פ, לפי טבלת ההקבלות שבהמשך. בטבלה מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותו במחלקה בגין לימודיו באו"פ. הפטורים הללו יקצרו את משך לימודיו עד להשלמת התואר.

סטודנט שיתקבל למחלקה בדרך אחרת (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיה זכאי לפטורים (‏ולצבירת נקודות במחלקה‎)‏ בגין כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות, שאותו סיים בהצלחה באו"פ במהלך 5 השנים שקדמו לקבלתו למחלקה.1

קורסים בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה שנלמדו באו"פ, ואשר אינם נזכרים בטבלת ההקבלות, יוכלו להילקח בחשבון, לאחר אישור של ועדה מתאימה במחלקה, במסגרת לימודי הבחירה הנדרשים לתואר.

בכל מקרה, השלמת הלימודים לאחד מהתארים המוזכרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תחייב לימוד של לפחות 40 שעות סמסטריאליות באוניברסיטת בן-גוריון.


1 פטורים על-סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, או שחלפו יותר מ-5 שנים מאז נלמדו, ינתנו לפי שיקול דעתה של המחלקה, ועל בסיס אישי.

למעלה    

לימודי אנגלית

כל סטודנט באוניברסיטת בן-גוריון1 חייב להשלים את הקורס אנגלית מתקדמים 2, המקנה 2 נקודות צבירה, עד תום הסמסטר הרביעי ללימודיו, ומי שרמת ידיעותיו באנגלית אינה מאפשרת השתלבותו בקורס זה חייב בקורסי הכנה שאינם מקנים נקודות צבירה. המחלקה ממליצה לכל מי שמתכוון לעבור אליה מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר. קורסי האנגלית של האו"פ מוכרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מסיימי הקורס אנגלית: מתקדמים ב של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית מתקדמים 2, ויזוכו ב-2 נקודות הצבירה שהוא מקנה. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ולא יקנו נקודות צבירה.


1 למעט מי שפטור באוניברסיטת בן-גוריון מלימוד אנגלית (‏על-סמך מבחן סיווג באנגלית או על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר‎)‏.

למעלה