תאריך כינון האפיק – אב תשע"ג, יולי 2013
המידע באתר עודכן בכסלו תשע"ט, נובמבר 2018

אפיק מעבר לפקולטה להנדסה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן בפקולטה להנדסה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת בר-אילן, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר-אילן.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים באוניברסיטת בר-אילן, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

הפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר-אילן מתחייבת לקבל כל מי שיעמדו במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות בהמשך, על סמך הישגיהם בלימודים באו"פ וללא צורך בתעודת בגרות וללא מבחן פסיכומטרי.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בר-אילן אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בר-אילן במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בר-אילן, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים להתקבל לפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בפקולטה לא יאוחר מ-6 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון של אפיק המעבר.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לפקולטה להנדסה, לוודא מדי סמסטר את עדכניות המידע באתר. המידע באתר יעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר לפקולטה להנדסה – לא יהיה בשינוי כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לפקולטה, גם אם ייווצר צורך לשנות או לבטל את הפטור שיינתן בגינו.

הרשמה לפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר-אילן

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל לפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת בר-אילן במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לפקולטה. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת הלימודים בפקולטה. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בפקולטה, יהיה עליהם להעביר לפקולטה את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

לימודי אנגלית1

מסיימי קורס אנגלית לתלמידי מדעים: מתקדמים ב (רמה A) של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטת בר-אילן. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטת בר-אילן. אוניברסיטת בר-אילן דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לתלמידים המתכננים ללמוד באפיק המעבר, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור.


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או *3500 או במייל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

לתכניות הנדסת חשמל והנדסת מחשבים

מוצעים שני מסלולי קבלה:

מסלול 1

סטודנטים שילמדו באו"פ את כל הקורסים שבטבלה 1, ממוצע ציוניהם בקורסים אלה יהיה מעל 85, והציון בכל קורס יהיה לפחות 75, יתקבלו ללימודים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן באופן אוטומטי.

מסלול זה מאפשר קבלה מהירה יחסית ללימודים. על הסטודנטים המתקבלים במסלול זה להשלים את לימודי השנה הראשונה עם קבלתם ללימודים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן, במסגרת שנת השלמות לקראת השנה השנייה.

מסלול 2

סטודנטים שילמדו באו"פ את כל הקורסים שבטבלה 2א (‏עבור התכנית בהנדסת חשמל‎)‏ או בטבלה 2ב (‏עבור התכנית בהנדסת מחשבים‎)‏, ממוצע ציוניהם בקורסים אלה יהיה מעל 85, והציון בכל קורס יהיה לפחות 75, יתקבלו ללימודים לשנה השנייה בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן באופן אוטומטי. הסטודנטים ידרשו להשלים את הקורסים החסרים מתכנית השנה הראשונה עם קבלתם ללימודים.

בשני המסלולים, קבלתם ללימודים של סטודנטים שישיגו ציון ממוצע בין 80 ל-85, תישקל על-ידי ועדת קבלה בפקולטה להנדסה.

טבלה 1

האוניברסיטה הפתוחה

מספר

שם

נ"ז

20474

חשבון אינפיניטסימלי 1 1

6

20475

חשבון אינפיניטסימלי 2 1

6

20215

מכניקה

6

אחד מבין הקורסים:

20109

20476

אלגברה לינארית 1 (‏להנדסת חשמל‎)‏

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏להנדסת מחשבים‎)‏

6

4

טבלה 2

טבלה 2א: הנדסת חשמל

טבלה 2ב: הנדסת מחשבים

מספר

שם מקוצר

נ"ז

מספר

שם מקוצר

נ"ז

20474

חשבון אינפיניטסימלי 1 1

6

20474

חשבון אינפיניטסימלי 1 1

6

20475

חשבון אינפיניטסימלי 2 1

6

20475

חשבון אינפיניטסימלי 2 1

6

20109

אלגברה לינארית 1

6

20109

אלגברה לינארית 1

6

20280

משוואות דיפ' רגילות 1

4

20280

משוואות דיפ' רגילות 1

4

20215

מכניקה

6

20476

מתמטיקה בדידה

4

20250

חשמל ומגנטיות

6

20215

מכניקה

6

20250

חשמל ומגנטיות

6

20441

20465

מבוא למדעי המחשב ושפת Java2
+
מעבדה בתכנות מערכות

6

3

20407

20433

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
או
מבני נתונים

6

6


1 במקום צמד הקורסים אינפי 1 (20474) + אינפי 2 (20475), אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים אינפי 1 (20106) + אינפי 2 (20212), שאינם מוצעים עוד, או שלשת הקורסים אינפי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) + חדו"א ב (20423).
סטודנטים שילמדו רק את צמד הקורסים אינפי 1 ואינפי 2 (20474 +20475, או 20106 + ‏20212‎)‏ יצטרכו ללמוד באוניברסיטת בר-אילן את הקורס חדו"א 2 (‏83114‎)‏. מי שילמדו באוניברסיטה הפתוחה בנוסף לאינפי 1 ואינפי 2 גם את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, או ילמדו את השלשה אינפי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) + חדו"א ב (20423), יהיו פטורים מהקורס חדו"א 2.

2 במקום מבוא למדעי המחשב ושפת Java(‏‏20441‎‎)‏‏, אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏‏20453‎‎)‏‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏‏20454‎‎)‏‏ (‏‏3 נ"ז כל אחד‎‎)‏‏.

למעלה    

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה להנדסה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מלימוד המקצועות המקבילים שלמדו בהתאם לטבלה 3, בקורסים שהשיגו בהם ציון 75 לפחות, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה בפקולטה. פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלה 3, יינתנו לסטודנטים אלה לפי שיקולי ועדת ההוראה של הפקולטה.

סטודנטים שיתקבלו לפקולטה לפי קריטריוני הקבלה הרגילים (‏לא דרך אפיק מעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטורים (‏ולצבירת נקודות זכות בפקולטה‎)‏ בגין כל קורס או צירוף קורסים שאותם סיימו באו"פ לפי שיקולי ועדת ההוראה של הפקולטה.

טבלה 3

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה להנדסה

שם קורס מקוצר ומספרו

נ"ז

שם קורס מקוצר ומספרו

נ"ז

אינפי 1 (‏20474‎)‏ 1
+
אינפי 2 (‏20475)‏ 1

6

6

חדו"א 1 (‏83112‎)‏

6

אינפי 1 (‏20474‎)‏ 1
+
אינפי 2 (‏20475‎)‏ 1
+
אינפי 3 (‏20224‎)‏

6

6

6

חדו"א 1 (‏83112‎)
+
חדו"א 2 (‏83114‎)‏

6

6

אינפי 1 (‏20474‎)‏ 1
+
השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)
+
חדו"א ב (‏20423‎)‏

6

2

6

חדו"א 1 (‏83112‎)‏
+
חדו"א 2 (‏83114‎)‏

6

6

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

6

אלגברה לינארית (‏83110‎)‏

6

מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏

4

מתמטיקה בדידה (‏83116‎)‏

3

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏
או
הסתברות למדעי המחשב (‏20425‎)‏

6

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה (‏83216‎)‏

4

משוואות דיפ' רגילות 1 (‏20280‎)‏

4

משוואות דיפ' רגילות (‏83115‎)‏

4

מבוא למדעי המחשב Java (‏20441‎)‏ 2
+
מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

6

3

מבוא לחישוב (‏83120‎)‏

4

אלגוריתמים (‏20417‎)‏
+
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

(‏או מבני נתונים (‏20433‎)‏‎)‏

4

6

אלגוריתמים 1 (‏83222‎)
+
מבנה נתונים (‏83220‎)‏

3

4

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

(‏או מבני נתונים (‏20433‎)‏‎)‏

6

מבנה נתונים (‏83220‎)‏

4

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏

4

חישוביות (‏83360‎)‏

3

מכניקה (‏20215‎)‏

6

פיסיקה 1 (‏83102‎)‏

6

חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏

6

פיסיקה 2 (‏83103‎)‏

6

מוליכים למחצה (‏20402‎)‏
+
התקני מוליכים למחצה ומיקרואלק' (‏20403‎)‏

4

4

יסודות התקני מוליכים למחצה (‏83244‎)‏

4


1 צמד הקורסים אינפי 1 (20106) + אינפי 2 (20212), שאינם מוצעים עוד, יכול לבוא במקום צמד הקורסים אינפי 1 (20474) + אינפי 2 (20475).

2 במקום מבוא למדעי המחשב ושפת Java(‏‏20441‎‎)‏‏, אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏‏20453‎‎)‏‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏‏20454‎‎)‏‏ (‏‏3 נ"ז כל אחד‎‎)‏‏.

למעלה