מועד כינון האפיק – תמוז תשע"ה, יולי 2015

אפיק מעבר לחוג למתמטיקה

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה בחוג למתמטיקה

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג למתמטיקה של אוניברסיטת חיפה (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במתמטיקה (‏B.Sc.‎)‏ באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

הסטודנטים ילמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים, שיאפשר להם להמשיך את לימודיהם בחוג למתמטיקה.

עמידה בדרישות אפיק המעבר מבטיחה קבלה לשנה ב למסלול החד-חוגי או הדו-חוגי במתמטיקה באוניברסיטת חיפה, כמפורט בהמשך.

למעלה    

מידע כללי

ההרשמה לחוג למתמטיקה של אוניברסיטת חיפה

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לחוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג. לטופס ההרשמה הרגיל עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, יהיה עליהם להעביר לחוג את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ. עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר.

בדבר סידורי ההרשמה, יש לפנות לאגף מינהל תלמידים באוניברסיטת חיפה
(‏טל': 04-8240324/5/6‎)‏.

עיתוי המעבר לחוג

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג למתמטיקה של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-4 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שבטבלת ההקבלות, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס מתוך טבלת ההקבלות.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים בחוג. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר. החוג למתמטיקה של אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה, ישתדלו ככל האפשר, שאם ישתנה משהו בדרישות, לא יהיה בשינויים אלה כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, בהתאם לדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו, כלומר לפני השינוי. קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות ייחשב כבעל תוקף לעניין עצם הקבלה לחוג, גם במקרים שבהם יהיה צורך לעדכן את הפטור הצפוי בגינו.

על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לחוג למתמטיקה של אוניברסיטת חיפה, מוטלת החובה לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. המידע באתר האו"פ יעודכן באופן שוטף.

בחינת ידע בעברית

נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (‏יע"ל‎)‏ למועמדים ששפת ההוראה בבית הספר התיכון לא היתה עברית ו/או לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. פרטים נוספים תמצאו בתנאי הקבלה של אוניברסיטת חיפה (ראו שם סעיף "רמה בעברית").

לימודי אנגלית1

מומלץ להשלים את דרישות האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה. סטודנטים שיתקבלו לחוג למתמטיקה, שאין להם פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, יתבקשו להשלים את דרישות האנגלית באוניברסיטת חיפה.

פטור בגין לימוד קורסי האנגלית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה, יינתן לפי הפירוט הבא:

  • עמידה בדרישות הקורס אנגלית: בסיסי (רמה C) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית בסיסי.
  • עמידה בדרישות הקורס אנגלית: מתקדמים א (רמה B) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מהקורס אנגלית מתקדמים א.
  • עמידה בדרישות אחד מקורסי אנגלית: מתקדמים ב (רמה A) של האוניברסיטה הפתוחה, פוטרת באוניברסיטת חיפה מלימודי חובה באנגלית.

סטודנטים באפיק המעבר שלא ישלימו לפני המעבר לאוניברסיטת חיפה את דרישות האנגלית באו"פ, חייבים להשיג ציון 100 לפחות באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, או להשיג ציון 200 לפחות בבחינת אמי"ר, או לעמוד בדרישות קורס האו"פ באנגלית ברמת בסיסי (‏לפחות‎)‏. מי שלא יעמדו באחת מן הדרישות הללו, לא יוכלו להתקבל לשנה ב באוניברסיטת חיפה.


1 החל מסמסטר א2016 חל שינוי בשמות הרמות בלימודי האנגלית. השם הקודם מופיע בסוגריים.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.

  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או 3500* או בדו"אל interest@openu.ac.il.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לשנה ב בחוג למתמטיקה של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלעדי על ההישגים באו"פ. הקבלה מובטחת לכל הסטודנטים שילמדו באו"פ את כל הקורסים שבטבלת ההקבלות שבהמשך, ויעמדו בהם בציון ממוצע של 75 ומעלה, עם ציון של 70 לפחות בכל קורס.

טבלת ההקבלות

 

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת חיפה

 

מספר

שם הקורס

נ"ז

מספר

שם הקורס

נ"ז

1

20474

חשבון אינפיניטסימלי 1

6

210.1115

חדו"א א

5

2

20475

חשבון אינפיניטסימלי 2

6

210.1150

חדו"א ב

5

3

20109

אלגברה לינארית 1

6

210.1215

אלגברה לינארית א

5

4

20229

אלגברה לינארית 2

4

210.1250

אלגברה לינארית ב

5

5

20476

מתמטיקה בדידה

4

210.1515

מתמטיקה דיסקרטית

5

6

20441

מבוא למדעי המחשב ושפת Java 1

6

210.1720

מבוא למדעי המחשב

4

הערה

סטודנטים שיסיימו את שני הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏ בציון 70 לפחות בכל אחד מהם, ובממוצע 80 לפחות בשניהם, יוכלו להתקבל לשנה א ללא דרישות נוספות, למעט עמידה בדרישות האנגלית והעברית.


1 או צמד הקורסים: מבוא למדעי המחשב ושפת Javaא (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

פטורים

סטודנטים שילמדו את הקורסים 6-1 שבטבלת ההקבלות, ויעמדו בדרישות אפיק המעבר המפורטות לעיל, יקבלו פטור מכל קורס של החוג, שאת מקבילו בטבלת ההקבלות למדו באו"פ וסיימו בציון הנדרש, וכן יזוכו בנקודות הזכות שהקורס המתאים מקנה בחוג.

סטודנטים שיתקבלו לחוג למתמטיקה על סמך הישגיהם בקורסים 2-1 (‏כמפורט בהערה לעיל‎)‏, יקבלו פטור מהקורסים המקבילים להם, וכן יזוכו בנקודות הזכות שהקורסים המתאימים מקנים בחוג. קורסים נוספים מתוך טבלת ההקבלות, יוכלו לזכות אותם בפטורים רק אם השיגו בהם ציון 75 לפחות.

סטודנטים שיתקבלו לחוג למתמטיקה שלא דרך אפיק המעבר יקבלו פטור מכל קורס של החוג, שאת מקבילו בטבלת ההקבלות למדו באו"פ וסיימו בציון 75 לפחות, וכן יזוכו בנקודות הזכות שהקורס המתאים מקנה בחוג.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם נזכרים בטבלת ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעת החוג.

למעלה