מועד כינון האפיק – אייר תשע"ז, מאי 2017

אפיק מעבר למכון למדעי כדור הארץ ע"ש פרדי ונדין הרמן

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, במכון למדעי כדור הארץ ע"ש פרדי ונדין הרמן

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ והאוניברסיטה העברית, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למכון למדעי כדור הארץ ע"ש פרדי ונדין הרמן באוניברסיטה העברית (‏להלן המכון‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במדעי כדור ארץ באוניברסיטה העברית, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה, ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לירושלים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

המכון למדעי כדור הארץ של האוניברסיטה העברית מתחייב לקבל לשנה ב סטודנטים של האו"פ, שיעמדו במלוא הדרישות של אפיק המעבר ללא תנאים נוספים. סטודנטים אלה יחויבו להשלים באוניברסיטה העברית את קורסי שנה א המפורטים להלן.


מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור למכון למדעי כדור הארץ של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את לימודיהם במכון תוך 3 שנים ממועד סיום הלימוד של מקבץ הקורסים הנדרש בטבלת ההקבלות ולא יאוחר מ-6 שנים מאז תחילת הלימוד של הקורסים שבמקבץ.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של המכון למדעי כדור ארץ. גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים במחלקה בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור למכון למדעי כדור הארץ של האוניברסיטה העברית, לוודא מדי סמסטר את עדכניות המידע. המידע כאן יעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והמכון למדעי כדור ארץ של האוניברסיטה העברית ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שהסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לחוג, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

הרשמה למכון למדעי כדור הארץ של האוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל לשנה ב של המכון למדעי כדור הארץ של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור למכון. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במכון. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים במכון, יהיה עליהם להעביר למכון את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

במכון למדעי כדור הארץ קיימות מספר התמחויות בשני תחומים: התמחויות בגיאולוגיה (רחב, דו-חוגי וכו') והתמחויות באקלים, אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה (אא"א). על הסטודנטים לבחור את ההתמחות המתאימה להם. הדרישות הן זהות ומפורטות בטבלת ההקבלות להלן, פרט לדרישה להשלמת הקורס מבוא למיפוי גיאולוגי (68128) באוניברסיטה העברית מכל מי שמבקשים להירשם להתמחויות בגיאולוגיה.

עמידה במלוא דרישות מקבץ הקורסים בטבלת ההקבלות, השלמת קורס מבוא למיפוי גיאולוגי (68128) והשגת פטור באנגלית, הם תנאי קבלה למכון דרך אפיק המעבר. ההרשמה לקורס 68128 תיעשה דרך מזכירות המכון למדעי כדור הארץ.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לשנה ב של המכון למדעי כדור הארץ דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של המכון, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון הנדרש, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה במכון.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם נזכרים באפיק המעבר, או פטורים על סמך קורסים מתוך טבלת ההקבלות לסטודנטים שהתקבלו למכון שלא דרך אפיק המעבר, יינתנו לפי שיקול דעת המכון, בהתאם להליכים המקובלים בו.

לימודי אנגלית

מסיימי הקורס אנגלית למדעים: מתקדמים ב (‏31001‎)‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית.

ככלל, על פי דרישות האוניברסיטה העברית מועמדים ללימודי שנה ב ואילך חייבים להמציא למדור רישום וקבלה אישור על פטור אוניברסיטאי מלימודי האנגלית.

ייעוץ

לצורך ייעוץ בנוגע לאפיק המעבר המתואר באתר זה, אפשר לפנות אל היועצים של אפיקי המעבר במדעי הטבע במחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה.

למעלה    

דרישות אפיק המעבר

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שברשימה שבטבלת ההקבלות שלהלן. עליהם להשיג ציון ממוצע של 80 ומעלה בקורסים אלו, וציון מינימלי של 70 בכל קורס. כמו כן, עליהם להשיג פטור באנגלית.

טבלת ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה העברית, המכון למדעי כדור הארץ
מספר הקורס שם הקורס נ"ז מספר הקורס שם הקורס נ"ז
20493 מבוא לאוקיינוגרפיה 4 68104 מבוא למדעי הים 3
20291 מבוא למטאורולוגיה 4 68105 מבוא לתורת האקלים 4
06101

20117
מבוא למדע כדור הארץ
או
צפונות כדור הארץ
6 6 68127 כדור הארץ הדינמי 4
20113 יסודות הפיסיקה א1 3 77130 פיסיקה כללית – מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א 6
20114 יסודות הפיסיקה ב1 3 77131 פיסיקה כללית – גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א 7
20437

20470
20480
כימיה כללית
או
כימיה כללית א +
כימיה כללית ב
6

4
4
69135 מבוא לכימיה לתלמידי רוקחות וכדה"א 6
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 6 80109 מתמטיקה לתלמידי כימיה וכדה"א (‏1‎)‏ 6
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 6 80110 מתמטיקה לתלמידי כימיה וכדה"א (‏2‎)‏ 6

בחירה: קורס מעבדה אחד מבין שני קורסי המעבדה

20234 מעבדה: כימיה כללית 2 69115 מעבדה: מבוא לכימיה 3
20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה 2 77125 מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדויקים, מדעי כדה"א, כימיה ומדעי המחשב 3

1 במקום הקורסים יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ + יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏, אפשר ללמוד את הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏.

למעלה    

השלמות של שנה א באוניברסיטה העברית

  • כימיה פיסיקלית לתלמידי רוקחות ומדעי כדור הארץ (‏69167‎)‏

  • גיאולוגיה בנגב (‏68140‎)‏

  • הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ (‏76415‎)‏

  • מבוא למיפוי גיאולוגי (68128). את הקורס הזה יש לקחת לפני המעבר מכיוון שהוא מהווה דרישת קדם לקורס מיפוי חובה לתלמידי שנה ב, שמתקיים בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים. תנאי מקדים להשתתפות בקורס זה הוא סיום אחד מקורסי המבוא לגיאולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה (06101 או 20117) בציון מינימום של 70.