מועד כינון האפיק – ניסן תשע"ז, אפריל 2017
האפיק עודכן לאחרונה בשבט תשע"ח, ינואר 2018

אפיק מעבר לחוג להנדסת חשמל ומחשבים

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג להנדסת חשמל ומחשבים

למעלה    

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה ( להלן האו"פ ) והאוניברסיטה העברית, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג להנדסת חשמל ומחשבים של האוניברסיטה העברית ( להלן החוג ) .
אפיק המעבר מתייחס למסלולים הבאים:

  • הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים
  • הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטה העברית, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה, ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לירושלים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.
החוג להנדסת חשמל ומחשבים של האוניברסיטה העברית מתחייב לקבל לשנה ב כל מי שיעמדו במלוא דרישות אפיק המעבר, ללא תלות בממוצע ציוני הבגרות, וללא צורך במבחן פסיכומטרי.

 

למעלה    

מידע כללי

התחלת הלימודים

סטודנטים המבקשים לעבור לחוג להנדסת חשמל ומחשבים של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-4 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שבמסגרת אפיק המעבר, ולא יאוחר משנה אחת מאז למדו לאחרונה קורס במסגרת זו.

שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר

מדי פעם מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים של החוג להנדסת חשמל ומחשבים . גם היצע הקורסים באו"פ עשוי להשתנות. שינויים כאלה, וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בחוג בהתאם לביקוש, עשויים לחייב הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר.

אי לכך, מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה במגמה לעבור לחוג להנדסת חשמל ומחשבים של האוניברסיטה העברית, לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק המעבר. המידע כאן מעודכן באופן שוטף.

האוניברסיטה הפתוחה והחוג להנדסת חשמל ומחשבים של האוניברסיטה העברית ישתדלו להקפיד ככל האפשר, שאם יוכנס שינוי בדרישות אפיק המעבר – לא יהיה בו כדי לבטל את מה שסטודנטים כבר למדו באו"פ, לפי הדרישות שהיו בתוקף בעת שלמדו. בכל מקרה, קורס שנלמד לפני ששונו הדרישות – ייחשב כבעל תוקף לעניין הקבלה לחוג, אבל לעתים ישתנה הפטור שיינתן בגינו.

הרשמה לחוג להנדסת חשמל ומחשבים של האוניברסיטה העברית בירושלים

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל לחוג להנדסת חשמל ומחשבים של האוניברסיטה העברית בירושלים דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה העברית במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הם רוצים לעבור לחוג. לטופס ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק המעבר, גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, וכן תכנית המבהירה כיצד הם מתכוננים להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג. לקראת הקיץ שלפני התחלת הלימודים בחוג, לאחר השלמת הקורסים שבטבלת ההקבלות, הסטודנטים מתבקשים להעביר לרכזת החוג גליון ציונים רשמי עם הציונים הסופיים לכל הקורסים.

לא ניתן להירשם לחוג לסמסטר ב בשנה ב – הלימודים בחוג מתחילים בסמסטר א.

עמידה במלוא דרישות האפיק היא תנאי קבלה לחוג דרך אפיק המעבר.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לחוג להנדסת חשמל ומחשבים דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של החוג, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון הנדרש, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה בחוג. הפטור יינתן בגין כל קורס של האו"פ, שמופיע בטבלת ההקבלות.

פטורים על סמך קורסים מתוך טבלת ההקבלות לסטודנטים שהתקבלו לחוג שלא דרך אפיק המעבר יינתנו בגין קורסים שסיימו בציון 85 לפחות.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם נזכרים באפיק המעבר, יינתנו לפי שיקול דעת החוג, בהתאם להליכים המקובלים בו.

למעלה    

לימודי אנגלית

מסיימי הקורס אנגלית למדעים: מתקדמים ב (31001) של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית באוניברסיטה העברית. קורסי האו"פ ברמות הנמוכות יותר יפטרו את הנזקקים להם מקורסי ההכנה המתאימים באוניברסיטה העברית.

ככלל, על פי דרישות האוניברסיטה העברית מועמדים ללימודי שנה ב ואילך חייבים להמציא למדור רישום וקבלה אישור על פטור אוניברסיטאי מלימודי האנגלית.

ייעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות אל היועצים במתמטיקה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה:

  • סטודנטים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני באמצעות מערך היעוץ בטלפון 09-7781099.
  • מתעניינים בלימודים מוזמנים לתאם ייעוץ טלפוני בטלפון 09-7782222 או *3500 או במייל op-interest@openu.ac.il .
למעלה    

דרישות אפיק המעבר

הדרישות מתייחסות למסלולים:

  • הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים
  • הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שבטבלת ההקבלות שלהלן . עליהם להשיג ציון ממוצע של 90 ומעלה בקורסים שלמדו מטבלה זו, וציון מינימלי של 75 בכל קורס.

טבלת הקבלות

האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה העברית
שם מקוצר של הקורס ומספרו נ"ז שם מקוצר של הקורס ומספרו נ"ז
1

2

3

4
חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)
+
השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)
+
חדו"א ב ( 20423)
+
מבוא למד"ר ( 20218)
6

2

6

3
חשבון אינפיניטסימלי לתלמידי הנדסה ומדעים (80177)
+
מתמטיקה שימושית 1 ( 80114)
+
מתמטיקה שימושית 2 ( 80157)
7

6

6
5 אלגברה לינארית 1 (20109) 6 אלגברה לינארית (1) (80134) 6
6 אלגברה לינארית 2 (20229)1 4 אלגברה לינארית (2) (80135) 6
7 מתמטיקה בדידה (20476)2 4 מתמטיקה דיסקרטית (80187) 4
8 מכניקה (20215) 6 מכאניקה ויחסות פרטית (77101) 7
9 חשמל ומגנטיות (20250) 6 חשמל ומגנטיות לתלמידי הנדסה (83313) 6

הערה: המעוניינים להתקבל לחוג להנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה , ישלימו את קורס החובה הסתברות ושימושיה (‏80312‎)‏ באוניברסיטה העברית במהלך שנה ב לאחר קבלתם לחוג.


1 הפטור מהקורס אלגברה לינארית (2) באוניברסיטה העברית יינתן רק למי שלמדו באו"פ  גם את הקורס אלגברה לינארית 1 (20109).

2 הקורס מתמטיקה בדידה (20476) אינו רלוונטי למועמדים למסלול הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה. מועמדים למסלול הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים, רשאים, אך אינם חייבים, ללמוד אותו במסגרת האפיק. מי שיבחרו שלא ללמוד אותו, ישלימו את הקורס המקביל מתמטיקה דיסקרטית (80187) באוניברסיטה העברית במהלך שנה ב.

למעלה