הפקולטה לכימיה

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה, בציון ממוצע 80 ומעלה, מקבץ קורסים מתוך הרשימה אשר סך הניקוד עבורם בטכניון מצטבר ל-30 נקודות (כולל נקודות הבונוס). ציון המעבר לקורס בודד הוא 70.

האוניברסיטה הפתוחה הטכניון
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו נ"ז שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו נ"ז בונוס

כימיה כללית (‏20437‎)‏1

6

יסודות הכימיה א (‏124117‎)
+
יסודות הכימיה ב (124118) ‏

3

3כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

6

כימיה אורגנית 1 מורחב (‏124708‎)‏

5

ביוכימיה א לכימאים (‏20485‎)
או
ביוכימיה א (‏20204‎)‏2

3
 
4

מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה (‏134019‎)‏

2.5

התא: מבנה ופעילות (‏20214‎)‏

6

נושאים בביולוגיה מודרנית (‏134127‎)‏

2

1

תרמודינמיקה (‏20483‎)‏3

6

תרמודינמיקה כימית (‏124415‎)‏

4

אלגברה 1 (‏20109‎)‏

6

אלגברה לינארית מ (‏104019‎)‏

4.5

1

חדו"א א (‏20406‎)‏4

6

חדו"א 1 (‏104003‎)‏

5

חדו"א ב (‏20423‎)‏5

6

חדו"א 2 (‏104004‎)‏

5

מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏6

6

מבוא למחשב / שפת C (‏234112‎)‏
או
מטלאב (234127)

4

4-

מכניקה (‏20215‎)‏

6

פיסיקה 1ל (‏114077‎)‏
או
פיסיקה 1 (‏114051‎)‏

2.5

2.5

1

1

 

 

סה"כ (=מקסימום נ"ז לצבירה)

40.5

3


1 במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏.

2 משקלו של קורס זה עד סמסטר ב2016 היה 3 נ"ז.

3 או הקורס תרמודינמיקה (20217, 3 נ"ז) שאינו מוצע עוד באו"פ. מי שלמדו את הקורס תרמודינמיקה (20217) יהיו פטורים מלימוד הקורס הטכניוני המקביל, אך יזוכו בטכניון ב-3 נקודות צבירה בלבד. את הנקודה החסרה יהיה עליהם להשלים במסגרת נקודות בחירה פקולטית.

4 או הקורס אינפי 1 (‏20106‎), שאינו מוצע עוד באו"פ. מי שלמדו את הקורס אינפי 1 (‏20106‎) יזוכו ב- 1 נקודת בונוס.

5 מי שלמדו את אינפי 1 (‏20106‎), שאינו מוצע עוד באו"פ, יוכלו ללמוד במקום חדו"א ב, את צמד הקורסים אינפי 2 (‏20212‎) + אינפי 3 (‏20224‎) (סה"כ 10 נ"ז), שיקנה גם 3 נקודות בונוס.

6 נדרש ציון 80 ומעלה בקורס של האו"פ.

למעלה