הפקולטה למתמטיקה

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שברשימה המסומנים ב *, וכן קורסים נוספים מהרשימה בהיקף של 4 נקודות טכניוניות לפחות. בכל קורס עליהם להשיג ציון 70 לפחות.

כדי לעבור למסלול מתמטיקה בטכניון, עליהם להשיג בכל מקבץ הקורסים ממוצע ציונים של 80 ומעלה, ולמסלול מתמטיקה עם מדעי המחשב – ממוצע ציונים של 83 ומעלה.

האוניברסיטה הפתוחה הטכניון
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו נ"ז שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו נ"ז בונוס

*אינפי 1 (‏20274‎)‏1
+
*אינפי 2 (‏20475‎)‏1

6

6

אינפי 1 (‏104195‎)‏
+
אינפי 2 (‏104281‎)‏

5.5

5

אינפי 3 (‏20224‎)‏

6

אינפי 3 (‏104282‎)‏

4

*אלגברה 1 (‏20109‎)‏

6

אלגברה א (‏104166‎)‏

5.5

*תורת הקבוצות (‏20281‎)‏

4

תורת הקבוצות 1 (‏104290‎)‏

3.5

*אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏2
+
*מבנים אלגבריים (‏20230‎)‏2

4

6

אלגברה לינארית ב (‏104173‎)‏
+
מבוא לחבורות (‏104172‎)‏

3.5

2.5

1.5

מכניקה (‏20215‎)‏

6

פיסיקה 1/מ (‏114071‎)‏

3.5

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏3

6

מבוא למדעי המחשב (‏234111‎)‏
או
מבוא למדעי המחשב מ (‏234114‎)‏

4

4

הערה: מועמדים למסלול מתמטיקה עם מדעי המחשב שילמדו את הקורס מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏ עד סמסטר 2019 א, יעברו לטכניון בשנת הלימודים תשע"ט וילמדו שם את הקורס תכן לוגי באותה שנה, יזוכו בקורס הטכניוני מערכות ספרתיות (‏234145, 3 נ"ז‎)‏. בשל שינוי בתכנית הלימודים הטכניונית, מועמדים כאלו שיעברו לטכניון בשלב מאוחר יותר או ילמדו את הקורס תכן לוגי בשלב מאוחר יותר לא יזוכו בקורס טכניוני זה או בנקודות זכות כלשהן בטכניון בשל לימוד הקורס מערכות ספרתיות של האו"פ. יחד עם זאת, לצרכי עמידה בדרישות אפיק המעבר בלבד הם יוכלו למנות את שלוש נקודות הזכות של הקורס מערכות ספרתיות בין ארבע נקודות הזכות מקורסים שאינם קורסי חובה באפיק הנדרשות לשם קבלה לטכניון.


1 חובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים אינפי 1(20474‎)‏‏‎ + אינפי 2 ‏(‏‏20475‎)‏‏ או את צמד הקורסים הישנים אינפי 1(20106)‏‎ + אינפי 2(20212‏‎)‏‎‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. צירופים אחרים מבין קורסים אלה (‏‏20474 + 20212 או 20106 + 20475 ‏‎)‏ אינם אפשריים. לימוד אחד משני הקורסים הישנים אינפי 1 או אינפי 2 של האו"פ אינו מספיק לצורך קבלת פטור. רק לימוד שניהם מזכה בפטור משני קורסי האינפי של הטכניון.

2 לימוד אחד משני הקורסים של האו"פ אינו מספיק לצורך קבלת פטור. הבונוס יוכר כבחירה חופשית בטכניון.

3 למתקבלים לטכניון במסלול למתמטיקה יוכר המקצוע מבוא למדעי המחשב (234111),‎‎ ‏ בעוד שלמתקבלים למסלול מתמטיקה עם מדעי המחשב יוכר המקצוע מבוא למדעי המחשב מ ‏(‏234114‎‎)‏‏. כמו כן, במקום מבוא למדעי המחשב ושפת Java אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏‏20453‎‎)‏‏ + ‏ מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎‎) (‏‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.