הפקולטה למתמטיקה

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שברשימה המסומנים ב-*,1 וכן קורסים נוספים מהרשימה בהיקף של 4 נקודות טכניוניות לפחות. בכל קורס עליהם להשיג ציון 70 לפחות.

כדי לעבור למסלול מתמטיקה בטכניון, עליהם להשיג בכל מקבץ הקורסים ממוצע ציונים של 80 ומעלה, ולמסלול מתמטיקה עם מדעי המחשב – ממוצע ציונים של 83 ומעלה.

האוניברסיטה הפתוחה הטכניון
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו נ"ז שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו נ"ז בונוס

*אינפי 1 (‏20474)‏2

6

אינפי 1 (‏104195‎)

5.5

*אינפי 2 (‏20475‎)‏2

6

אינפי 2 (‏104281‎)

5

אינפי 3 (‏20224‎)‏

6

אינפי 3 (‏104282‎)‏

4

*אלגברה 1 (‏20109‎)‏

6

אלגברה א (‏104166‎)‏

5.5

*תורת הקבוצות (‏20281‎)‏

4

תורת הקבוצות 1 (‏104290‎)‏

3.5

*אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏3
+
*מבנים אלגבריים (‏20230‎)‏3

4

6

אלגברה לינארית ב (‏104173‎)‏
+
מבוא לחבורות (‏104172‎)‏

3.5

2.5

1.5

מכניקה (‏20215‎)‏

6

פיסיקה 1/מ (‏114071‎)‏

3.5

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏4

3

מערכות ספרתיות (‏234145‎)‏

3

מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏5

6

מבוא למדעי המחשב (‏234111‎)‏
או
מבוא למדעי המחשב מ (‏234114‎)‏

4

4


1 סטודנטים ותיקים באפיק שימו לב! חלו שינויים ברשימת קורסי החובה.

2 חובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים אינפי 1 (‏‏20474‏‎) + אינפי 2 (‏‏20475‏‎)‏ או את צמד הקורסים הישנים אינפי 1 (‏‏‏20106‏‎) + אינפי 2 (‏‏20212‏‎‏‎),שאינם מוצעים עוד. צירופים אחרים מבין קורסים אלה (‏20474 + 20212 או 20106 + 20475‏) אינם אפשריים.
הקורס אינפי 1 (‏‏20106‏‎) אינו מוצע עוד באו"פ. הקורס החדש אינפי 2 (‏‏20475‏‎)‏ יוצע ללימוד החל מסמסטר ב2015. הקורס הישן אינפי 2 (‏‏20212‏‎)‏ יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2016.
לימוד אחד משני הקורסים הישנים אינפי 1 או אינפי 2של האו"פ אינו מספיק לצורך קבלת פטור. רק לימוד שניהם מזכה בפטור משני קורסי האינפי של הטכניון.

3 לימוד אחד משני הקורסים של האו"פ אינו מספיק לצורך קבלת פטור. הבונוס יוכר כבחירה חופשית בטכניון.

4 רק עבור מועמדים למסלול מתמטיקה עם מדעי המחשב.

5 למתקבלים לטכניון במסלול למתמטיקה יוכר המקצוע מבוא למדעי המחשב (‏234111‎)‏, בעוד שלמתקבלים למסלול מתמטיקה עם מדעי המחשב יוכר המקצוע מבוא למדעי המחשב מ (‏234114‎)‏. כמו כן, במקום מבוא למדעי המחשב – Java אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

למעלה