הפקולטה לפיסיקה

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה, בציון ממוצע 80 ומעלה, את כל הקורסים שברשימה, וכל קורס בציון 70 לפחות.

למי שאינם זכאים לפטור מלימודי אנגלית מומלץ להשלים גם את הקורס אנגלית טכנית - מתקדמים ב (324033) (‏אפשר להשלים את לימודי האנגלית גם במסגרת האו"פ כמתואר בסעיף לימודי אנגלית‎)‏.

את הקורסים של סמסטרים 2-1 בפקולטה, שמהם אין להם פטור, מתבקשים הסטודנטים להשלים בהקדם (‏תוך 2 סמסטרים‎)‏ לאחר כניסתם לטכניון.

האוניברסיטה הפתוחה

הטכניון

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

בונוס

אינפי 1 (‏20474‎)‏1

6

חשבון אינפי 1/מ (‏104031‎)‏

5.5

השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏1
+
מבוא למד"ר (‏20218‎)‏2

2
 
3

מד"ר ואינפי 2/ח (‏104035‎)‏

5

חדו"א ב (‏20423‎)‏1

6

חדו"א 2ת (‏104013‎)‏

5.5

אלגברה 1 (‏20109‎)‏ 3
+
אלגברה 2 (‏20229‎)‏ 3

6
 
4

אלגברה 1/מ (‏104016‎)‏

5

2

מכניקה (‏20215‎)‏

6

פיסיקה 1/פ (‏114074‎)‏

5

חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏

6

פיסיקה 2/פ (‏114076‎)‏

5


1 במקום שלושת הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי + חדו"א ב, מותר ללמוד אחד מן הצירופים אינפי 1 (‏20106‎, שאינו מוצע עוד)‏ + חדו"א ב, אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏, או אינפי 1 (‏20106‎, שאינו מוצע עוד)‏ + אינפי 2 (‏20212‎, שאינו מוצע עוד)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏ – סטודנטים שבוחרים באחת משתי החלופות האחרונות יזוכו ב-2 נקודות בונוס ולא יידרשו לציון מינימום באף אחד מן הקורסים שבחלופה הרלבנטית.

2 ישלימו בעצמם פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות.

3 נקודות הבונוס נחשבות במסגרת הצבירה החופשית.

למעלה