הפקולטה להנדסת חשמל

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את הקורסים שברשימה. עליהם להשיג ציון ממוצע 80 ומעלה בקורסים שלמדו. סטודנטים שממוצע ציוניהם מעל 85 יתקבלו באופן אוטומטי. קבלתם ללימודים של סטודנטים שישיגו ציון ממוצע בין 80 ל-85, תישקל על-ידי ועדת קבלה בפקולטה להנדסת חשמל. הממוצע המבטיח קבלה אוטומטית יעודכן ויפורסם מעת לעת על-ידי הפקולטה להנדסת חשמל.

בכל אחד מהקורסים של האו"פ נדרש ציון מינימום של 75, פרט לקורס מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏ בו ציון המינימום הוא 80.

שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם בטכניון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו בטכניון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור בטכניון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

האוניברסיטה הפתוחה

הטכניון

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו

נ"ז

בונוס

אינפי 1 (‏20474‎)‏1

6

חשבון אינפי 1/מ (‏104031‎)‏

5.5

השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏1
+
מבוא למד"ר (‏20218‎)‏2

2

3

מד"ר ואינפי 2/ח (‏104035‎)‏

5

0.5

חדו"א ב (‏20423‎)‏1

6

חדו"א 2ת (‏104013‎)‏

5.5

אלגברה 1 (‏20109‎)‏3
+
אלגברה 2 (‏20229‎)‏3

6

4

אלגברה 1/מ (‏104016‎)‏

5

2

מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏4

6

מבוא למדעי המחשב ח (‏234117‎)‏

4

מכניקה (‏20215‎)‏

6

פיסיקה 1/מ (‏114071‎)‏

3.5

הערה: הקורס מערכות ספרתיות (20272) של האו"פ נכלל בעבר באפיק המעבר, אך הוצא ממנו עקב שינויים בתכנית הלימודים של הפקולטה להנדסת חשמל. סטודנטים שילמדו קורס זה ויקבלו ציון 80 ומעלה יזוכו בשתי נקודות בונוס (אחת חופשית ואחת פקולטית).

הערה נוספת להנדסאים: הנדסאי חשמל, הנדסאי אלקטרוניקה והנדסאי מכשור ובקרה רשאים להשמיט מרשימת הקורסים שילמדו באו"פ את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java‎ ( ‏20441‎).


1 במקום שלושת הקורסים אינפי 1 (20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי + חדו"א ב, מותר ללמוד אחד מן הצירופים אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב, אינפי 1 (20474‎)‏ + אינפי 2 (20475‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏, או אינפי 1 (‏20106‎)‏ + אינפי 2 (20212‎)‏ + אינפי 3 (‏20224‎)‏ – סטודנטים שבוחרים באחת משתי החלופות האחרונות יזוכו ב-2 נקודות בונוס: נקודה אחת פקולטית ונקודה שנייה חופשית. כמו כן, סף הקבלה שיידרש מסטודנטים אלה יהיה נמוך יותר.
הקורסים אינפי 1 (20106) ו אינפי 2 (20212) אינם מוצעים עוד באו"פ.

2 הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות, לפי הנחיות האו"פ. הבונוס יינתן רק למי שיסיימו את הקורס של האו"פ בציון שמעל 80.

3 תינתנה 2 נקודות בונוס: נקודה אחת פקולטית ונקודה שנייה חופשית.

4 הסטודנטים ישלימו בעצמם את שפת C לפי הצורך.

למעלה