קודים אתיים
         תקצירים
         הרצאות/מצגות
         הקלטות


יום שלישי, ו בניסן תשס"ט, 31 במארס 2009
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן, החניה ללא תשלום)

תכנית

09:00 דברי ברכה:

חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
מנחם יערי, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
דניאל בר-אלי, מזכ"ל, הוועד הישראלי לאונסקו

מושב ראשון: קודיפיקציה של אתיקה במחקר האקדמי
יו"ר ומגיבה: שמעונה גינצבורג, האוניברסיטה הפתוחה

אסא כשר, אוניברסיטת תל-אביב
ערכי המחקר המדעי בישראל: הקוד האתי הראשון

יצחק נבו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
קודיפקציה אתית במחקר אקדמי: דילמות ואלטרנטיבות

מרסלו דסקל, אוניברסיטת תל-אביב
בין קוד אתי למחקר אקדמי לבין החופש האקדמי


11:15


מושב שני:

אתיקה במחקר – מרעיונות למימוש
יו"ר ומגיבה: תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה

עמוס שפירא, המועצה הלאומית לביואתיקה
ההבטחות וה"מלכודות" בשיח רב-תחומי בעיצוב רגולציה נורמטיבית לטכנולוגיות ביו-רפואיות חדשניות

יורם עשת-אלקלעי, ראש מרכז צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה
שעתוק בעידן הדיגיטלי: על טשטוש הגבולות בין אותנטיות לפלגיאריזם

נעמה צבר-בן יהושע, אוניברסיטת תל-אביב ומכללת אחוה
הסיפור המסופר והמספר: מי מגן עליהם ?עקרונות אתיים במחקר פרשני הדורשים שינוי

רפי גרינברג, אוניברסיטת תל-אביב
יישום קודים אתיים בינלאומיים בארכיאולוגיה של ירושלים


13:00


הפסקה


14:00


מושב שלישי:

קשרי הגומלין בין האקדמיה לחברה בישראל
יו"ר ומגיבה: כרמל שלו, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל-אביב

דניאל מישורי, אוניברסיטת תל-אביב והמרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה
אתיקה במחקר וסביבה: מעבר לתסביך פרנקנשטיין

חדוה אייל, אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה
בין קידום המדע לשמירה על זכויות נשים: המקרה של הצעת חוק תרומת ביציות

רפי שובלי, הקשת הדמוקרטית המזרחית
האקדמיה הישראלית: מדיניות של סגירות המלווה ברטוריקה של פתיחות

יוסי וולפסון, פעיל לזכויות בעלי-חיים (לרבות האדם)
ניסויים בבעלי-חיים: המאבק על הבעלות על הקוד האתי


16:00


דברי סיכום: חגית מסר-ירון


סיום משוער בשעה 16:30

ההשתתפות (ללא תשלום) על בסיס הרשמה מראש
בטלפון: 3337*, או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/ethics