הדרכה

סדנה בכישורי למידה בקורסים אקדמיים

מערך ההדרכה בלמידה מציע סדנאות ייחודיות לסטודנטים של האו"פ המשתתפים בקורסים הבאים:

סדנה בקורס מבוא למיקרו כלכלה (מס' 96291)

הכוללת ארבעה מפגשים קבוצתיים בנושאים הבאים:
  • השלמות במתמטיקה.
  • נתוח שאלות וטענות.
  • הכנה לבחינה ופתרון בחינות.
הסדנה מוצעת גם באמצעות שידורי "אופק" - למידה מהבית. מצורף הסבר מפורט בסרטון.

עלות 220 ש"ח

סדנה בקורס במבוא לפסיכולוגיה (מס' 96290)

הכוללת ארבעה מפגשים קבוצתיים בנושאים הבאים:
  • ארגון של חומר הלימוד וניתוח של שאלות המטלות בקורס.
  • אסטרטגיות קריאה וניסוח תשובות לשאלות המטלות.
  • ניתוח שאלות סגורות, שאלות יישום והשוואה.
  • הכנה לקראת הבחינה, סיכומים, תרשימים וטבלאות השוואה.
הסדנה לא תילמד בסמסטרים הקרובים עקב שכתוב

סדנה בקורס בביולוגיה כללית (מס' 96293)

הכוללת שלושה מפגשים קבוצתיים בנושאים הבאים:
  • קריאה וארגון החומר.
  • ניתוח שאלות וכתיבת דו"חות ניסוי.
  • לקראת סיום הסמסטר אנו מציעים מפגש שלישי העוסק בהכנה לבחינה.
בשלב הנוכחי מוצעת סדנה זו רק בחלק ממרכזי הלימוד.

עלות 220 ש"ח