הדרכה

סדנאות בכישורי למידה

מטרת הסדנאות וההדרכות האישיות, המוצעות לאורך הסמסטר, היא לתת מענה למגוון הצרכים הלימודיים שלכם, הסטודנטים באו"פ. להלן מובא פירוט הסדנאות וההדרכות:

סדנה לכתיבה - ממטלה לבחינה (מס' 96297)

הסדנה כוללת ארבעה מפגשים קבוצתיים שבהם תלמדו לנתח את דרישות השאלות במטלות שלכם, לבנות ראשי פרקים ולנסח בכתב תשובות לשאלות במטלות שלכם על-פי כללי הכתיבה האקדמית.

דוגמא לניתוח שאלה ממטלה
דוגמא נוספת לניתוח שאלה

עלות 220 ש"ח

סדנה דו-לשונית, עברית וערבית, לפיתוח כישורי למידה(מס' 96266)

הסדנה כוללת חמישה מפגשים קבוצתיים המתקיימים בשפה העברית והערבית. במפגשי הסדנה נציג את השירותים המקוונים של האו"פ וכיצד הם משתלבים בתהליך הלימוד שלכם. נקנה לכם אסטרטגיות לקריאה יעילה של טקסטים אקדמיים, כלים לניתוח של דרישות השאלות במטלות ודרכים להכנה יעילה לקראת הבחינה המסכמת של הקורס.

עלות 220 ש"ח


לקראת עבודה סמינריונית - סדנה לכתיבת עבודה (מס' 96282)

הסדנה כוללת שלושה מפגשים קבוצתיים. הסדנה מומלצת לקראת סיום לימודי התואר הראשון ועם ההרשמה לקורסים המתקדמים באוניברסיטה הפתוחה. רצוי להירשם לסדנה לאחר שסיימתם לפחות קורס מתקדם אחד. במהלך הסדנה נציג בפניכם את השלבים העיקריים בתהליך של כתיבת עבודה סמינריונית, החל משלב המיקוד וניסוח נושא לעבודה, דרך ניסוח שאלת מחקר, תכנון העבודה ובניית ראשי פרקים וכלה במיזוג טקסטים וכתיבה אינטגרטיבית.
סרטוני הדרכה בכתיבת עבודה סמינריונית
לומדה לכתיבת עבודות סמינריוניות
עלות 260 ש"ח