הדרכה

נוהלי הרשמה לסדנאות ולהדרכות אישיות

מחיר נכון לסמסטר 2017א

עלות הסדנאות : 220 ₪.
עלות הסדנה לקראת עבודה סמינריונית- סדנה לכתיבת עבודה:260 ₪.
עלות ההדרכה האישית - אישי בלמידה: 260 ₪.

אפשר להירשם לסדנאות ולהדרכות באחת מהדרכים הבאות:

  1. באמצעות אתר שאילתא בתפריט הרשמה.
  2. באמצעות בנק הדואר - המשלמים בבנק הדואר מתבקשים לצרף לטופס ההרשמה עותק ברור של הקבלה, ולציין עליה בבירור את השם המלא ומספר תעודת הזהות.
  3. במרכזי ההרשמה במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.

ביטול הרשמה

ניתן לבטל את ההרשמה לסדנה עד שלושה ימי עבודה לפני המפגש הראשון, ללא חיוב.
המבטלים לאחר מועד זה יחויבו במלוא התשלום .

להורדת טופס ההרשמה