מפגשי מידע

מערך הייעוץ ללימודים אקדמיים מקיים עבור מועמדים השוקלים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, מפגשי מידע כלליים, המבהירים את מהותה של שיטת הלימוד הייחודית באוניברסיטה הפתוחה ואת האפשרויות העומדות בפני הסטודנטים שיבחרו ללמוד בה. בעקבות המפגש אפשר לקבוע פגישה לייעוץ אישי.

מפגשי המידע מתקיימים במשך כל תקופת ההרשמה הרגילה ותקופת ההרשמה המאוחרת, בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, דרך האוניברסיטה 1, בקמפוס רמת-אביב וכן בכל מרכזי הלימוד והמכללות השונות ברחבי הארץ. למידע נוסף בעניין זה אפשר לפנות למוקד המתעניינים בטלפון 3500* 09-7782222.

לאתר למתעניינים