הדרכה

הדרכה אישית


הדרכה אישית – לאחר סדנה

כנדבך משלים לסדנאות לכתיבה, אנו מציעים הדרכה אישית הכוללת שלושה מפגשי הדרכה, ההדרכה האישית מומלצת כהשלמה וחיזוק לכישורי הלמידה שאותם רכשתם בסדנאות השונות. בהדרכה זו ניישם ונתרגל בפועל את כישורי הלמידה, בקצב שלכם, על חומר הלימוד שלכם ובהתאם לסגנונכם האישי.

אישי בלמידה 5

אנו ממליצים לסטודנטים שלא השתתפו באף אחת מהסדנאות להשתתף ב"אישי בלמידה 5" הכולל חמישה מפגשים של הדרכה אישית,כדי לשפר ולייעל את תהליך הלמידה שלהם, לשפר את יכולת הכתיבה האקדמית, לקבל כלים לארגון חומר הלימוד ולהביא לידי מיצוי את יכולותיהם כסטודנטים.

תוכלו לקבוע חמישה מפגשי הדרכה אישיים עם איש צוות ההדרכה בלמידה בכל אחד ממרכזי הלימוד ברחבי הארץ.עלות 260 ש"ח