האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

06101 מבוא למדע כדור-הארץ

06101 מבוא למדע כדור-הארץ‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' עמנואל מזור, פרופ' שלמה שובאל, ד"ר נורית טייטל-גולדמן (‏כתיבה‎)‏; יוסף אנקור (‏עריכה‎)‏

הקורס עוסק בתחומים המרתקים של הגיאולוגיה בהדגשת התופעות הייחודיות לארץ-ישראל, ופותח אשנב אל עולמנו הפעיל והמשתנה ללא הרף. הסטודנטים ילמדו על הכוחות הגורמים להתפרצויות געשיות, לרעידות אדמה ולקימוט הרים, ויבחנו את מגוון המינרלים והסלעים מישראל ואת תנאי היווצרותם. כמו כן, יילמדו התהליכים שעיצבו את הנוף בישראל לאור מודל תנועת הלוחות. בנוסף ייחשפו הסטודנטים להיבטים הקשורים לאהבת הסביבה בשימור נופי בראשית ומקורות המים באזורנו.

הקורס פותח סדרה של קורסים בגיאולוגיה והוא מיועד לסטודנטים חדשים, לסטודנטים ותיקים, לחובבי גיאולוגיה וטבע, למורים לכל הגילאים, למדריכים בבתי ספר שדה, למדריכי ידיעת הארץ ולמדריכי תיירים. ניתן ללומדו הן כיחידה בלתי תלויה והן לקראת קורסים נוספים המוצעים בגיאולוגיה, במדעי הטבע, במדעי החיים בלימודי הסביבה ובלימודי ארץ-ישראל.

חומר הלימוד

מבנה הקורס


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.