האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10104 פסיכולוגיה חברתית

10104 פסיכולוגיה חברתית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: ד"ר רוית נוסינסון (‏‏ראש צוות הפיתוח ועריכה מדעית‎‎)‏‏; חנה בהק (‏‏עריכה מדעית‎‎)‏‏; תמי דומאי (‏‏תרגום‎‎)‏‏; ענת אראל-גפני (‏‏עריכת תרגום‎‎)‏‏

יועצת: פרופ' סוניה רוקס

הפסיכולוגיה החברתית עוסקת באופן שבני אדם מתייחסים אל זולתם, חושבים ומשפיעים זה על זה. הקורס מפגיש את הסטודנטים עם תחומי המחקר של הפסיכולוגיה החברתית, עם שיטות המחקר שלה, עם ביטויי התופעות שהיא חוקרת בחיי היומיום, ועם יישום לקחיה בתחומים אחרים.

חומר הלימוד

D.G. Myers, Social Psychology, 10th ed. (‏Boston, MA: McGraw-Hill, 2010‎)‏

E. Aronson, E., Wilson, T.D., & R.M. Akert, Social Psychology, 7th ed. (‏New Jersey, NJ: Prentice, 2010‎)‏

נושאי הלימוד