האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10105 זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד

10105 זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר יכין אפשטיין, ד"ר יחזקאל לוגר; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' רוברט ברודי, פרופ' ליב מוסקוביץ, פרופ' יוסף תבורי

מטרות הקורס

נושאי הלימוד