האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה

10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חינוך

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' יורם עשת, פרופ' אינה בלאו, ד"ר תיקי זהר, ד"ר אמירה רום

יועצים: פרופ' דוד חן, פרופ' מרים מבורך, פרופ' מרדכי מירון, פרופ' רפי נחמיאס, ד"ר דבורה בן-שיר, ד"ר ניבה ולנשטין, ד"ר תיקי זהר, ד"ר דוד מצר, ד"ר דבורה קורט, ד"ר גילה קורץ

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם המורכבות של תכנון לימודים, הוראה והערכה בעידן המודרני ובוחן גישות ועמדות שונות בסוגיות מרכזיות הנוגעות למפגש שבין חומרי למידה-תלמידים-מורים במערכות למידה בחינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי, במסגרות הדרכה מגוונות במגזר הציבורי ובמגזר העסקי ובסביבות למידה עתירות טכנולוגיה.

הקורס פורס בפני הלומדים את הרקע התאורטי בבסיס התכנון של תכניות לימודים (‏בין אם לגילאי הגן או לעובדי הייטק‎)‏, מנתח מודלים ותהליכים מורכבים, המלווים את הפיתוח של חומרי למידה ואת הבחירה של שיטות הוראה וטכנולוגיות מתאימות, ובוחן את ההטמעה וההערכה של תכניות לימודים במערכות למידה מגוונות באמצעות דוגמאות וניתוח אירוע מישראל וממדינות אחרות.

נושאי הלימוד


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים.