האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני

10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני‏1

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' נילי דינגוט, פרופ' מאיר רוסטון, ד"ר אסתר בית-הלחמי, ד"ר חנה הרציג, נורית חרמון (‏רבינוביץ‎)‏, אורנה קראוס

יועצים: פרופ' הלל דלסקי, פרופ' אברהם שאנן

קורס זה, העוסק בתחום ספרות העולם, נועד לבחון את הנושא "גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני" כפי שהוא משתקף בשישה רומנים בני-זמננו. הקורס מנסה להגיע אל משמעותם של הרומנים באמצעות ניתוח דרכי עיצובם, תוך התוודעות למגמות ספרותיות חדשות ברומן המודרני והקניית ידע בסיסי בניתוח טקסט של רומן.

נושאי הלימוד

ספרים נלווים

ג' קונרד, לב החשכה; א' המינגוויי, וזרח השמש; א' קאמי, הזר; ג"ד סלינג'ר, התפסן בשדה השיפון; פ' קפקא, המשפט; א' רוב-גרייה, הקנאה. אפשר לרכוש את הספרים באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.


1 קורס זה הוא מהדורה מתוקנת ומעודכנת על פי התרגומים החדשים של הספרים הנדונים בקורס.