האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני

10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני‏1

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' נילי דינגוט, פרופ' מאיר רוסטון, ד"ר אסתר בית-הלחמי, ד"ר חנה הרציג, נורית חרמון (‏רבינוביץ‎)‏, אורנה קראוס

יועצים: פרופ' הלל דלסקי, פרופ' אברהם שאנן

קורס זה, העוסק בתחום ספרות העולם, נועד לבחון את הנושא "גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני" כפי שהוא משתקף בשישה רומנים בני-זמננו. הקורס מנסה להגיע אל משמעותם של הרומנים באמצעות ניתוח דרכי עיצובם, תוך התוודעות למגמות ספרותיות חדשות ברומן המודרני והקניית ידע בסיסי בניתוח טקסט של רומן.

נושאי הלימוד

  • מבוא. הרקע למעבר מעיצוב הגיבור ברומן המסורתי לעיצוב האנטי-גיבור ברומן המודרני.

  • ניתוח הרומן לב החשכה מאת ג'וזף קונרד: משמעותו הסמלית של המסע אל לב הג'ונגל הפרימיטיבי, והטכניקות של הסופר להמחשת רעיונותיו.

  • ניתוח הרומן וזרח השמש מאת ארנסט המינגוויי. כיצד מייצג הגיבור מערכת ערכים קונסטרוקטיבית על רקע "הדור האבוד" שערכיו התערערו בעקבות מלחמת העולם הראשונה.

  • ניתוח הרומן הזר מאת אלבר קאמי. דיון בטכניקת ההזרה של קאמי ובתפיסתו הפילוסופית.

  • ניתוח הרומן התפסן בשדה השיפון מאת ג'"ד סלינג'ר. הבנת הגיבור המורד במוסכמות החברה ומשמעותו של מרד זה, והאמצעים שבעזרתם נוצרת ההזדהות עמו.

  • ניתוח הרומן המשפט מאת פרנץ קפקא. כיצד מוצג עולם מציאותי כביכול אך סתום ומפחיד עקב ניתוק הקשרים ההגיוניים בין פרטיו.

  • ניתוח הרומן הקנאה מאת אלן רוב-גרייה. היכרות עם סוג חדש של רומן.

  • קריאה מחודשת של הרומן המודרני ופרשנות מפרספקטיבות תאורטיות בנות-זמננו (‏מגדריות, פוסט-קולוניאליסטיות ואחרות‎)‏ לרומנים הנלמדים בקורס.

ספרים נלווים

ג' קונרד, לב החשכה; א' המינגוויי, וזרח השמש; א' קאמי, הזר; ג"ד סלינג'ר, התפסן בשדה השיפון; פ' קפקא, המשפט; א' רוב-גרייה, הקנאה. אפשר לרכוש את הספרים באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.


1 קורס זה הוא מהדורה מתוקנת ומעודכנת על פי התרגומים החדשים של הספרים הנדונים בקורס.