האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה

10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' חגי ארליך (‏כתיבה וריכוז הפיתוח‎)‏, ד"ר איריס אגמון, דובי בן-עמי, רותי ברזילי-לומברוזו, חוה גולדין, הדסה וורטמן, ד"ר דרור זאבי; עמיחי ישראלי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' ישראל גרשוני, פרופ' יהושע פורת

הקורס עוסק בניתוח המאורעות והתהליכים מראשית העת החדשה ועד לעיצוב מפתו המדינית של האזור בעקבות מלחמת העולם הראשונה וייסוד המדינות הקיימות בו היום. הקורס מתרכז בהיסטוריה הפוליטית של האזור – באימפריה העת'מאנית ובייחוד בארצות דוברות הערבית שבו. בדיון משולב רקע על האסלאם והיבטיו הפוליטיים, על החברה והכלכלה במזרח התיכון ועל חיי הרוח של תושבי האזור. הבנת התהליכים הנסקרים בקורס זה חיונית ללימוד המשך תולדותיו של המזרח התיכון עד לימינו אלה. הקורס משמש בסיס ומבוא הכרחי לקורסים מתקדמים, שיעסקו בהיסטוריה של ארצות ערב במאה ה-20.

מבנה הקורס

בקורס עשר יחידות לימוד, המאוגדות בחמש חטיבות. בראש כל יחידה דיון היסטורי. אחריו ערכים אנציקלופדיים מפורטים שמטרתם להוסיף מידע על זה הנמסר בגוף היחידה, ואף להרחיב בניתוח. בקורס משולבים קטעי קריאה מתוך ספרות המחקר המזרחנית (‏בעברית‎)‏, וכן קטעי תעודות ומקורות.

חטיבה א (‏יחידות 2-1‎)‏: המזרח התיכון מראשית האימפריה האסלאמית-העת'מאנית לראשית "העת החדשה" – סקירת פני האזור בטרם העת החדשה.

חטיבה ב (‏יחידות 4-3‎)‏: מענה חיפוש העוצמה – תולדות האזור במחצית הראשונה של המאה ה-19, והתמורות הראשונות שחלו בעקבות המודרניזציה במרכזיו הפוליטיים.

חטיבה ג (‏יחידות 6-5‎)‏: מענה האירופיזציה החברתית-הכלכלית – התמורות ברבע השלישי של המאה ה-19, וניסיונותיהם של השליטים באזורנו לאמץ תכנים מודרניים בתחומי כלכלה וחברה; ההשלכות הפוליטיות והמדיניות של תמורות אלה.

חטיבה ד (‏יחידות 8-7‎)‏: המענה הלאומי המודרני – סקירת התקופה המשתרעת על פני הרבע האחרון של המאה ה-19 ונמשכת עד למלחמת העולם הראשונה. צמיחת התנועות הלאומיות המודרניות במזרח התיכון – המצרית, התורכית והערבית – שעתידות היו להיות הגורמים העיקריים בעיצוב פני האזור עד ימינו.

חטיבה ה (‏יחידות 10-9‎)‏: מלחמת העולם הראשונה ועיצוב המזרח התיכון בן-ימינו – סקירת מלחמת העולם הראשונה כמאורע שחיסל את הסדר הפוליטי הישן והמסורתי (‏האימפריה העת'מאנית‎)‏, ובעקבותיו – הקמתן של מדינות האזור ועיצוב המפה הקיימת במזרח התיכון עד היום. סיכום השפעתם של התהליכים, שנותחו בקורס, על ההתפתחויות הפוליטיות בארצות ערב עד ימינו.