האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה

10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

לא נדרש ידע קודם.

כתיבה: פרופ' חגי ארליך, פרופ' מוסטפא כבהא.

עריכה מדעית: ד"ר טל שובל.

עריכה: איה ברסקי

הקורס עוסק בניתוח האירועים והתהליכים ההיסטוריים מראשית העת החדשה ועד לעיצוב מפתו המדינית של האזור בעקבות מלחמת העולם הראשונה והקמת המדינות הקיימות בו כיום. הקורס מתרכז בהיסטוריה פוליטית של האזור – באימפריה העות'מאנית ובמיוחד בארצות דוברות הערבית שבו. כמו כן מציע הקורס מידע ראשוני על דת האסלאם והיבטיה הפוליטיים, על החברה והכלכלה במזרח התיכון ועל חייהן של החברות השונות באזור.

התהליכים הנבחנים בקורס נחוצים להמשך לימוד תולדות המזרח התיכון עד לימינו.

מבנה הקורס

בקורס שלוש-עשרה יחידות לימוד המאוגדות בשלושה ספרים.

ספר א: ראשית העת החדשה – שינויים ורפורמות: סקירה קצרה של פני המזרח התיכון מראשית עליית האסלאם ועד ימינו, תמורות בקהיר ובאסתנבול משלהי המאה ה-18, ניתוח עיקרי השינויים הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים והתרבותיים שהתחוללו באזור במרוצת המאה ה-19. (‏יחידות 6-1‎)‏

ספר ב: מהפכת הלאומיות המודרנית באזור: ניתוח התהליכים המרכזיים שהתחוללו מסוף המאה ה-19 ועד מלחמת העולם הראשונה, עיסוק בהיסטוריה רעיונית, ראשית הלאומיות המצרית, התורכית והערבית לצד המורשת הפוליטית והאחרת של האסלאם כצירים ההיסטוריים המרכזיים שהשפיעו על תולדות האזור ועיצבו אותן עד ימינו. (‏יחידות 10-7‎)‏

ספר ג: מלחמת העולם הראשונה וקביעת גבולות המזרח התיכון: ניתוח הזירה המדינית והצבאית של מלחמת העולם הראשונה (‏1918-1914‎)‏ באזור ואת תוצאותיה, יצירת הסדר המזרח תיכוני משנת 1920 לערך כרצף של מדינות חדשות בשליטת ל בריטניה וצרפת, בניית הסדר החדש שעליו לומדים בקורסים "המזרח התיכון בין מלחמות העולם" (‏10425‎)‏ ו"המזרח התיכון בימינו" (‏10646‎)‏. (‏יחידות 13-11‎)‏