האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10110 יוון הקלאסית

10110 יוון הקלאסית‏

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר דרורה בהר"ל, ד"ר רחל צלניק, ברוך בירנבאום, אברהם מזרחי, ד"ר אפרת פרדקין, רחלינה קטלן, יפה שפירא; עמיחי ישראלי, עדה כהן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דוד אשרי, פרופ' אשר עובדיה, פרופ' משה עמית, פרופ' אלכסנדר פוקס, פרופ' א"ד קולמן, פרופ' רנון קצוף, פרופ' זאב רובין, פרופ' ישראל רול, פרופ' בנימין שימרון, פרופ' ישראל שצמן, ד"ר יחיאל זלטנר

הקורס עוסק בתקופת הזוהר של הציוויליזציה היוונית. במילה "ציוויליזציה" כוונתנו לתחום הפוליטי, לתחום החברתי, לתחום הכלכלי ולתחום התרבותי של חיי האדם. ב"תקופת הזוהר" כוונתנו למאה ה-5 לפנה"ס, ובעיקר במדינה אחת – אתונה, שתרבותה נחשבת לערש התרבות המערבית. עם זאת, אי-אפשר להבין מאה זו ללא הרקע ההיסטורי, הדתי והרוחני, ולכן הקורס גם דן בתקופות קדומות יותר, באזורים אחרים של יוון ובתחומים והיבטים נוספים שהם משמעותיים לתקופה זו.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

יחידה 1

יוון – מבט ראשון / אפרת פרדקין

יחידה 2

הדת והמיתולוגיה / צוות הקורס

יחידה 3

הרודוטוס ומלחמות פרס / בנימין שימרון, רחל צלניק

יחידה 4

ספרטה / גבריאל הרמן

יחידה 5

הדמוקרטיה האתונאית / אפרים דוד

יחידה 6

האימפריה האתונאית / זאב רובינזון

יחידה 7

הדרמה האתונאית / נטע זגגי

יחידה 8

תוקידידס ומלחמת הפלופונסוס / צוות הקורס

יחידה 9

הדמוקרטיה האתונאית ומתנגדיה / אפרים דוד

יחידה 11

חיי יומיום ביוון הקלאסית / משה פישר

חומר הלימוד כולל גם מקראות המכילות קטעי מקורות עתיקים ומחקרים מודרניים העוסקים בסוגיות שונות של נושאי הקורס.