האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10112 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20

10112 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20‏1

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר חנה הרציג, פרופ' אבנר הולצמן (‏כתיבה‎)‏; קרין חזקיה (‏עריכה‎)‏, רות רמות (‏עריכת יחידה 12‎)‏, נירה ארבל (‏עיצוב‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' דן מירון

יועצים: פרופ' נורית גרץ, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' חנה נוה, פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז (‏יחידה 12‎)‏

הקורס מנתח במפורט תשעה סיפורים נבחרים מתוך הסיפורת העברית של ראשית המאה ה-20. הסיפורים ממוקמים בתוך ההקשר ההיסטורי-ספרותי המשותף, ונבחנים מנקודת מוצא השוואתית. יחידה 12 מציגה ניתוח חדש של שלושה סיפורים מפרספקטיבה תאורטית בת-זמננו.

לקורס שתי מטרות מרכזיות: בבחינת קורס פתיחה בספרות, הכוונה היא להציג לסטודנטים מבחר של יצירות מופת בסיפורת העברית, ולהקנות כלים לניתוח ולפרשנות ספרותית. קריאה צמודה ומכוונת של כל סיפור תאפשר לסטודנטים להבין עקרונות ומבנים של סיפורת כפי שהם עולים מהיצירה האחת. המטרה האחרת היא לבחון את הסיפורים מתוך המכנים המשותפים הקשורים בהשתייכותם לתקופה אחת: הסטודנטים יעמדו הן על ההיסטוריה הספרותית של התקופה והן על נקודות השוואה המשתקפות מתוך הסיפורים עצמם.

חומר הלימוד

יחידה 1

מבוא היסטורי-ספרותי

יחידה 2

מחניים למיכה יוסף ברדיצ'בסקי

יחידה 3

מאחורי הגדר לחיים נחמן ביאליק

יחידה 4

מאריאשקה לי"ד ברקוביץ

יחידה 5

בת הרב ליעקב שטיינברג

יחידה 6

דרך קוצים לדבורה בארון

יחידה 7

מסיפורי גרשום שופמן

יחידה 8

הצדה לאורי ניסן גנסין

יחידה 9

לא כלום ליוסף חיים ברנר

יחידה 10

עובדיה בעל מום לש"י עגנון

יחידה 11

סיכום: תמטיקה ופואטיקה בסיפורי ראשית המאה

יחידה 12

דרך קוצים, הצדה, מחניים – ניתוח מפרספקטיבה תאורטית בת-זמננו

מקראה ובה שאר סיפורי הקורס

ספרים נלווים

ח"נ ביאליק, סיפורים (‏דביר, 1997‎)‏; ג' שופמן, ילקוט סיפורים (‏יחדיו, 1996‎)‏, י' שטיינברג, בת הרב (‏בבל, 2001‎)‏; א"נ גנסין, הצדה (‏יחדיו, 1998‎)‏. אפשר לרכוש את הספרים באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.


1 הקורס הוא גרסה חדשה של הקורס: פרקים נבחרים בסיפור העברי הקצר בראשית המאה ה-20. הסיפורים הנלמדים נבחרו על ידי פרופ' מנוחה גלבוע. ביחידה 6 נעזרנו בגרסה הקודמת, שנכתבה על ידי פרופ' רות לורנד.