האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10121 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881

10121 בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי ארץ-ישראל

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' יוסי גולדשטיין (‏כתיבה‎)‏, ד"ר מירה יונגמן, תמי ינאי; עדה כהן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דניאל גוטווין, פרופ' אריה גרטנר, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' עזרה מנדלסון, פרופ' יהושע קניאל, פרופ' יוסף שלמון, ד"ר יהודה בן אבנר

מטרות הקורס

סקירת תולדות התפתחותה של תנועת חיבת ציון והתנועה הציונית בין השנים 1914-1881; הסברת התהליכים שהביאו לכינונה של התנועה ולהתארגנותה, תוך כדי שימת דגש על התהליכים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים; דיון בארבע סוגיות שהעסיקו את חברי התנועה מראשית דרכה: מקומה של הדת, צורת ההתארגנות במזרח-אירופה, היחס לחברה הערבית וייחודה של העלייה השנייה.

חומר הלימוד

שער א: התנועה הלאומית היהודית – מבוא

יחידה 1

גורמים ומניעים לצמיחת התנועה הלאומית היהודית

שער ב: התנועה הלאומית – שלבי התארגנות, אידיאולוגיה ותחומי השפעה

יחידה 2

חיבת ציון

יחידה 3

הרצל

יחידה 4

תקופת וולפסון: בין "מדיניים" ל"מעשיים"

שער ג: דת ולאומיות

יחידה 5

דת ולאומיות בתנועה הציונית

שער ד: התנועה בפעילותה המקומית

יחידה 6

התנועה הציונית ברוסיה

שער ו: לאומיות וארץ-ישראל

יחידה 8

השלטון העות'מאני והעלייה השנייה

יחידה 9

יהודים וערבים 1914-1882

קובץ מאמרים


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.