האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10123 קריאה: תאוריה ומעשה

10123 קריאה: תאוריה ומעשה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / חינוך

ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסים שונות בחינוך,1 סוגיות בחינוך מיוחד.

פיתוח הקורס: פרופ' אריה ווהל (‏‏ראש צוות הפיתוח‎‎)‏‏, ד"ר אוה גוטרמן, ד"ר מירי הורביץ, פרופ' רחל יפעת, פרופ' חנה עזר, ד"ר רותי רון, ציפי אלדן, רות ארדון, בלהה ארצי, ניצה זילברשטיין, רחל לביא-דגן, יעל רפאלי, חנה שלו (‏‏כתיבה‎‎)‏‏; ענת אראל-גפני, טובה צורף, ישראל רונן (‏‏עריכה‎‎)‏‏

עדכון הקורס: ד"ר לילך טמלמן-יוגב, ד"ר דורית סגל, פרופ' גתית קוה

יועצים: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' מרים גיליס, פרופ' ידין דודאי, פרופ' רחל יפעת, פרופ' רפאל ניר, פרופ' נורית פלד, פרופ' לאה קוזמינסקי, פרופ' לוי רחמני, פרופ' מיכל שני, פרופ' גיסי שריג, פרופ' טלי היימן, ד"ר צבי שראל, ד"ר אלי קוזמינסקי, ד"ר דוד שוורצר

הקורס עוסק בהיבטים תיאורטיים, חינוכיים וקוגניטיביים של קריאה וכתיבה. הוא מציג תהליכים של רכישת קריאה וכתיבה מנקודות מבט שונות. הוא דן בתיאוריות שנוגעות להתפתחות הקריאה והכתיבה ובגישות להוראת הקריאה והכתיבה. כמו כן, הקורס מציג תיאוריות מרכזיות בנוגע להבנת הנקרא ולתהליכים קוגניטיביים ומטה-קוגניטיביים בקריאה.

נושאי הלימוד


1 או הקורס הוראה יחידנית (‏10256‎)‏, שאינו מוצע עוד.