האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10125 פסיכולוגיה בחינוך

10125 פסיכולוגיה בחינוך‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / חינוך

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אבנר זיו, ד"ר רחל קדרון, ד"ר דבורה בן-שיר, יורם שדה (‏תרגום‎)‏

יועצים: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' תמר לוין, פרופ' מלכה מרגלית, ד"ר אבי קפלן, פרופ' שלמה שולמן

הקורס נועד להקנות ללומד ידע והבנה בתהליכים הפסיכולוגיים הקשורים לחינוך וללמידה. הקורס מבוסס על ספרם של פרופ' אבנר זיו וד"ר נעמי זיו, פסיכולוגיה בחינוך במאה ה-21; מקראת מאמרים (‏האוניברסיטה הפתוחה‎)‏ הכוללת 13 מאמרים הנלווים לפרקי הספר; ומדריך למידה שמטרתו לקשר בין הרכיבים השונים בקורס, ולאפשר גם התנסות עצמית ותרגול.

פרקי הלימוד

מבוא

המבוא מציג את תחום הפסיכולוגיה בכלל ואת התחום המקצועי של הפסיכולוגיה החינוכית בפרט, ומתאר את הנושאים המרכזיים בתחום, שיטות איסוף הידע הנהוגות בו וקהל הצרכנים שלו.

פרק 1

גורמי הנעה: הפרק עוסק בגורמים הפנימיים המשפיעים על הלמידה, כגון מניע ההישג, הסקרנות, הדימוי העצמי וכד', באופן שהם משפיעים על הלמידה, בגורמים להתפתחותם ובדרכים לשינויים.

פרק 2

גורמים הכרתיים: הפרק דן בהשפעתם של גורמים קוגניטיביים על הלמידה. מוצגות בו תאוריות המציגות את התפתחות ההכרה, המשכל, הזיכרון, היצירתיות ועוד, ונדונות בו שאלות יסוד הקשורות לגורמים אלה וליישומיהם בתחום הפסיכולוגיה החינוכית.

פרק 3

גורמים חברתיים: הפרק מציג את מכלול ההיבטים החברתיים של חיי הכיתה, והשפעתם על הלמידה. במסגרת זו מוצגים נושאים כגון: קבוצה ולכידות, נורמות וקונפורמיות, תחרות ושיתוף פעולה.

פרק 4

למידה: בפרק זה מוצגות תאוריות מרכזיות וותיקות בתחום: התאוריות הביהביוריסטיות ויישומיהן בהוראה והתאוריות ההכרתיות-פנומנולוגיות. כמו כן מתוארים בפרק תהליכים מרכזיים שמייעלים את הלמידה בבית הספר כגון: למידת גילוי, העברה ועוד, ומולם גורמים המקשים על הלמידה, כגון ליקויי למידה לסוגיהם.

פרק 5

בית הספר והמורה: פרק זה מתמקד במורה – תפקידיו, הגורמים לבחירתו בהוראה, דרכי ההתמודדות שלו עם בעיות משמעת ואלימות, ושיטות הוראה שונות.