האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10131 מבוא למיקרוכלכלה

10131 מבוא למיקרוכלכלה‏

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

לא נדרש ידע קודם.1

פיתוח הקורס: ד"ר גדעון יניב (‏כתיבה‎)‏; ישראלה הנגאל (‏עריכה‎)‏

יועץ: פרופ' מנחם יערי

מטרת הקורס להקנות מושגים וכלי ניתוח בסיסיים במיקרו-כלכלה.

נושאי הלימוד


1 כדי להצליח בקורס נדרש ידע מתמטי ברמה תיכונית (‏בגרות של 3 יחידות‎)‏. לסטודנטים שאינם בעלי ידע זה מומלץ מאוד ללמוד את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏ לפני שיירשמו לקורס.