האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10131 מבוא למיקרוכלכלה

10131 מבוא למיקרוכלכלה‏

4 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

לא נדרש ידע קודם.1

פיתוח הקורס: ד"ר ישי מעוז (‏‏כתיבה‎‎)‏‏; עדי טמיר (‏אסיסטנט‎)‏, חוה נוימן (‏‏עריכה‎‎)‏‏

יועצים: פרופ' אסטבן קלור, פרופ' דורון לביא, ד"ר רות בן-ישר, ד"ר אסף שריד

קורס זה מציג את יסודות תורת הכלכלה, וכך משמש בסיס ללימודי הקורסים האחרים בכלכלה. הקורס מתאר את הכלכלה כמדע החוקר את התמודדות בני האדם עם קיומם של רצונות בלתי מוגבלים לצד מקורות מוגבלים למימוש רצונות אלה, ועם הצורך הנגזר מכך לבחור בין חלופות (‏אלטרנטיבות‎)‏. הגדרה זו הופכת את הכלכלה רלוונטית במגוון רחב של נושאים ומצבים –בעולם העסקים, בניהול המדינה על-ידי הממשלה ובחיי הפרט. הקורס מציג את המושגים היסודיים של הכלכלה ואת דרכי הניתוח המאפיינות תחום זה.

נושאי הלימוד


1 מומלץ להירשם לסדנת אימון בכישורי למידה בקורס מבוא למיקרוכלכלה (‏96291‎)‏ לפני או במקביל ללימוד הקורס.

עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.