האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10133 מבוא לתורה שבעל-פה

10133 מבוא לתורה שבעל-פה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק גילת (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, ד"ר יחזקאל לוגר, יוסף אגור, ד"ר חגית די-נור; טובה צורף (‏עריכה‎)‏, נאוה בן-עמי (‏עיצוב‎)‏

כותבי חוץ ויועצים: פרופ' א' גולדברג, ד"ר י' גרטנר, פרופ' ש"ז הבלין, ד"ר מ' וייס, פרופ' נ' עמינח, ד"ר י' עץ-חיים, פרופ' מ"ש פלדבלום, פרופ' א' קירשנבאום, ד"ר ב"צ רוזנפלד, פרופ' ד' שפרבר, פרופ' י' תבורי

התורה שבעל-פה היא פירוש, הרחבה והשלמה של התורה שבכתב, וכוללת מסורות בעל-פה שנמסרו מדור לדור. ברבות הימים הועלתה התורה שבעל-פה על הכתב, והיא כוללת את כל הגותם של חכמי ישראל בהלכה, באגדה ובמחשבה במשך הדורות.

מטרות הקורס

היכרות עם הנושאים הבאים: התורה שבעל-פה, יסודותיה, מהותה, תולדותיה וספרותה, בתקופת המשנה והתלמוד ובתקופה הבתר-תלמודית; מקורות ההלכה ועקרונותיה; דרכי הפסיקה, ספרות הפוסקים וספרות השאלות ותשובות.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה. הקורס יוצע להוראה בפעם האחרונה בסמסטר א2018. ומסמסטר ג2018 יוחלף בקורס החדש בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית (‏10815‎)‏.