האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10133 מבוא לתורה שבעל-פה

10133 מבוא לתורה שבעל-פה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק גילת (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, ד"ר יחזקאל לוגר, יוסף אגור, ד"ר חגית די-נור; טובה צורף (‏עריכה‎)‏, נאוה בן-עמי (‏עיצוב‎)‏

כותבי חוץ ויועצים: פרופ' א' גולדברג, ד"ר י' גרטנר, פרופ' ש"ז הבלין, ד"ר מ' וייס, פרופ' נ' עמינח, ד"ר י' עץ-חיים, פרופ' מ"ש פלדבלום, פרופ' א' קירשנבאום, ד"ר ב"צ רוזנפלד, פרופ' ד' שפרבר, פרופ' י' תבורי

התורה שבעל-פה היא פירוש, הרחבה והשלמה של התורה שבכתב, וכוללת מסורות בעל-פה שנמסרו מדור לדור. ברבות הימים הועלתה התורה שבעל-פה על הכתב, והיא כוללת את כל הגותם של חכמי ישראל בהלכה, באגדה ובמחשבה במשך הדורות.

מטרות הקורס

היכרות עם הנושאים הבאים: התורה שבעל-פה, יסודותיה, מהותה, תולדותיה וספרותה, בתקופת המשנה והתלמוד ובתקופה הבתר-תלמודית; מקורות ההלכה ועקרונותיה; דרכי הפסיקה, ספרות הפוסקים וספרות השאלות ותשובות.

נושאי הלימוד

 • תורה שבכתב ותורה שבעל-פה – מהות התושב"ע; הקשר בינה לבין התורה שבכתב.

 • מדרשי הלכה – מדרש ופרשנות; מידות המדרש; בית ר' עקיבא ובית ר' ישמעאל.

 • המשנה – תולדות ועקרונות עריכת המשנה; מפרשי המשנה.

 • הברייתות והתוספתא – הברייתות; התוספתא והמשנה; עריכת התוספתא; מפרשי התוספתא.

 • התלמוד הבבלי – מפעלם של האמוראים בפירוש המשנה ומפעלם העצמי; עריכת התלמוד הבבלי; מפרשי התלמוד.

 • התלמוד הירושלמי – אמוראי ארץ-ישראל; סידור התלמוד הירושלמי וחתימתו.

 • ספרות האגדה – הסוגים הספרותיים והאמצעים הספרותיים של האגדה; ספרות האגדה.

 • סמכותם של חכמים – סמכות הפרשנות, החקיקה והפסיקה; המחלוקת, בתי דין.

 • תקנות, גזרות ומנהגות – מקור והיקף סמכותם של חכמים לגזור גזרות ולהתקין תקנות; המנהג וההלכה.

 • משפט ומוסר – הקשר בין משפט למוסר.

 • דרכי הפסיקה וספרות הפוסקים – כללים לפסיקת ההלכה; ספרות הפוסקים.

 • ספרות השו"ת – התפתחות השו"ת; השו"ת כמקור להלכה; ספרות השו"ת.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה. הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2018.