האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10136 מבוא לפסיכולוגיה

10136 מבוא לפסיכולוגיה‏

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום (‏ראש צוות הפיתוח ועריכה מדעית‎)‏; רות פזי-גולדברג (‏עריכה מדעית‎)‏; תמי דומאי (‏תרגום‎)‏; אהובה קרן, דורון מגן (‏עריכת תרגום‎)‏; ליהי סגל-כספי (‏כתיבת מדריך הלמידה‎)‏, ד"ר עדי עמית (‏כתיבת מדריך הלמידה‎)‏

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם הפסיכולוגיה המדעית על תכניה ושיטות המחקר שלה. מפגש זה יאפשר לסטודנטים להכיר את תחומי הפעילות והמחקר של הפסיכולוגיה היום, וישמש בסיס לקורסים אחרים וספציפיים יותר.

חומר הלימוד

R.J. Gerrig & P.G. Zimbardo, Psychology and Life, 18th ed. (‏Pearson Education, Inc., 2008‎)‏

נושאי הלימוד

הפסיכולוגיה בחיינו; שיטות מחקר בפסיכולוגיה; היסודות הביולוגיים והאבולוציוניים של ההתנהגות; חישה ותפיסה; למידה וניתוח התנהגות; זיכרון; תהליכים קוגניטיביים; התפתחות האדם במהלך החיים; מוטיבציה; רגש; הבנת האישיות; הפרעות פסיכולוגיות; טיפול בהפרעות פסיכולוגיות; קוגניציה חברתית ויחסים חברתיים; תהליכים חברתיים, חברה ותרבות.