האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10139 סוגיות בחינוך מיוחד

10139 סוגיות בחינוך מיוחד‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / חינוך

לא נדרש ידע קודם. מומלץ לא ללמוד קורס זה כקורס ראשון באוניברסיטה הפתוחה.

פיתוח הקורס: פרופ' דורית אולניק-שמש (‏‏‏מרכזת הפיתוח‎‎‎)‏‏‏; פרופ' שמעון זקס, פרופ' שמואל שולמן, פרופ' שונית רייטר, ד"ר חנן רונן, ד"ר ורדה שרוני, פרופ' אמציה ויזל, ד"ר איה מסר-אמיר, ד"ר גלעדה אבישר, ד"ר שרה זנדברג, מרים לוין, נורית וייסקופף, חנה קדמון, רחל זקס, כרמלה ארנן, אופירה גיל (‏‏‏כתיבה‎‎‎)‏‏‏; חדוה ארליך, שולמית שנער, עדה כהן, איה ברסקי (‏‏‏עריכה‎‎‎)‏‏

עדכון: פרופ' טלי היימן, פרופ' דורית אולניק שמש, ד"ר גלעדה אבישר, ד"ר ורדה שרוני, דפנה ארליך

יועצים: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' יונה כהן, פרופ' ראובן כהן-רז, פרופ' מלכה מרגלית, פרופ' אריה סלומון, פרופ' שונית רייטר, פרופ' עמירם רביב, פרופ' אריק רימרמן, ד"ר נויה ספקטור, ד"ר מאיר חובב, ד"ר ליליאנה טולצ'ינסקי, ד"ר שושנה שרני, רינה בירן, ד"ר דיצה צחור, ד"ר שמואל לברטובסקי, ד"ר גל בן-יהודה, פרופ' טלי היימן, פרופ' דורית אולניק שמש

הקורס דן בסוגיות מרכזיות של החינוך המיוחד, תוך התמקדות בלקויות קוגניטיביות, התנהגותיות, רגשיות וחושיות. בקורס מוצגות גישות שונות להבנת הליקויים והמוגבלויות, דרכי אבחון, טיפול ושיקום ומניעה. הקורס דן גם בנושאים המשותפים לכל אוכלוסיות החינוך המיוחד: עקרונות עבודה מרכזיים, שירותי עזר והתמודדות המשפחה עם גידול וחינוך של ילד או ילדה עם מוגבלות. דגש מיוחד מושם על העיון, המעש והחקיקה בתחום זה במדינת ישראל.

חומר הלימוד

יחידה 1 מהות החינוך המיוחד

יחידה 2 מוגבלות שכלית התפתחותית

יחידה 3 נכויות פיסיות

יחידה 4 לקויי למידה

יחידה 5 עזובה ועבריינות-נוער

יחידה 6 הפרעות רגשיות אצל ילדים

יחידה 7 עיוורון ולקות ראייה

יחידה 8 חירשות ולקות שמיעה

יחידה 9 אוטיזם ולקויות בתקשורת

יחידה 10 משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים